III. Kristillinen elämä.

4. Rukous-virsiä.

319.L
aupias Isä, luoja maan ja taivaan, Voi-
massa suuri, armossa myös aivan, Köy-
hiä lapsias laupeutes kautta Kuule ja auta!

2.  Nimesi suuri olkoon pyhitetty, Kansoihin kaik-
kiin sanas levitetty; Se että aina elämäämme ohjais,
Suo armolahjais!

3.  Myös tulkoon lähes sinun valtakuntas, Ko-
koile kansat kaikki seurakuntaas; Suo Henkes valon
sieluhumme loistaa, Pois pahuus poista!

4.  Taivahan joukot sinun tahtos täyttää; Mei-
dänkin suo niin elämämme käyttää, Tuskissa nöyrät,
tyytyväiset olla, Tahtoas kuulla!

5.  O Isä, meistä murhe aina kanna, Ravinto
ruumiin joka päivä anna; Terveys, rauha myös
suo lapsillesi, Ain' omillesi!

6.  Anteeksi anna kaikki rikoksemme, Niinkuin me
myöskin velvollisillemme; Aut' että myöskin viat
vainoojamme Pois unhotamme!

7.  Suo meidän voittaa kaikki kiusaukset, Saata-
nan, mailman, lihan houkutukset; Meill' anna niitä
vastaan voimaa aina, Ne alas paina!

8.  Pahasta meitä pelasta ja päästä, Sielu ja
ruumis turmiosta säästä; Vie meitä vihdoin jäl-
keen ajan vaivan Ilohon taivaan!

9.  Näit', Isä, käskys mukaan rukoilemme, Luot-
taen että annat anehemme, Sillä sun sanas vahva
ompi sangen Ainian; amen.

Jacobus Petri Finno, (suom) s. n.1540 † 1588.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle