III. Kristillinen elämä.

4. Rukous-virsiä.

320.O
Isä meidän, joka olet taivaissa Ja tah-
dot meidät hengessä Sua rukoilemaan
täällä! Pyhitett' olkoon nimes joka paikassa Niin
hyvin meidän keskellä Kuin myös maan kaiken päällä;
Suo hartahalla mielellä Sun pyhää sanaas kuulla,
Se sydämeemme kätkeä, Tunnustaa töillä, suulla,
Niin nimes toimellisesti Pyhitetyksi tulla!

2.  O Isä meidän, tulkoon valtakuntasi! Suo
omistamme uskolla Sen aina maailmassa; Suo että
niinkuin taivaassa sun tahtosi Ain' täytetähän ilolla,
Se täytetään myös maassa! Ain' anna ravinnok-
semme Myös leipää tarpeellista; Suo että rauhass'
elämme, Ja sodat, riidat poista; Suo siunaukses
töillemme, Varjele vahingoista!

3.  O Isä meidän, anteeks anna velkamme Ja
syymme, jotka sinusta Pois meidät vieroittavat;
Niinkuin me myöskin anteeks antaa tahdomme Ri-
kokset velvollistemme, Joita he tehneet ovat! Kiu-
saukseen älä johdata, Vaan ole auttajamme Omasta
mielen kiukusta, Ja vastaan vainoojaamme; Var-
jele meitä vaarasta Ja päästä pahast'! Amen.

Ambrosius Moibanus, (saks.) s. 1494 † 1554.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle