III. Kristillinen elämä.

4. Rukous-virsiä.

321.O
Herra maan ja taivasten, Sä Isä kaik-
kein luotujen, Sä armollinen, antias,
Jumala kaikkivaltias! Me lähestymme sinua Sun
Poikas rukouksella; Ah kuule huokauksemme, Kelvat-
koon sulle huutomme!

2.  Sun sanas valon kirkkahan Suo loistaa meille
ainian, Niin että nimes kallihin Tääll' aina pyhi-
tettäisiin; Sun valtakuntas tulkohon, Jok' ilo, rauha,
hurskaus on, Ja tapahtukon tahtosi Kuin taivaassa
niin maassaki!

3.  Myös anna jokapäiväiset Sä meille ruumiin
tarpehet; Suo meidän kiittäin muistella Saaneemme
kaikki sinulta, Suo meidän käyttää lahjasi, O Herra
kunniaksesi Ja itsellemme hyväksi, Myös lähimmäi-
sen avuksi!

4.  Vaan, Herra, kelvottomat me Sun edessäsi
olemme, Synnissä siinneet, syntyneet Ja syntisinä
eläneet; Vaan syntimme suo anteeksi, O Isä, täh-
den Poikasi, Kuin viat velvollistemme Myös mekin
anteeks annamme!

5.  Pois kiusaukset karkoita Ja päästä meitä pa-
hasta; Meit' auta täällä eläissä, Vie rauhaas täältä
lähteissä, Suo loppu hyvä, autuas, Sielumme ota
huomahas! Sun valtakunta, voima on Ja kunnia
katoomaton!

Saksalainen 1500-luvulta, suomentanut
  Karl Mårten Kiljander s. 1817 † 1879.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle