III. Kristillinen elämä.

4. Rukous-virsiä.

324.O
Jesus Kristus, sä autuuden Ja armon
elävä lähde, Ah, kuule nyt rukous syn-
tisen, Kuin sydämest' nöyrästä lähtee! Sun suloinen
nimes ja armosi, Mun vaivaisen syntisen eteesi Mun
tuskan' tuomahan käskee.

2.  Mun syntyn' on syntisest' suvusta, Sä maasta
mun olet luonut; Puun kielletyn omena houkuttava
Se turmion mulle on tuonut. Siit' alkoi vaiva ja
kuolokin, Siit' voimansa sai myös helvettikin; Voi
sydäntäni se särkee!

3.  Viisautta luulimme saavamme, Mut turmio
meihin nyt puuttui, Me pois paratiisista jouduimme,
Ja riemumme murheeksi muuttui; Autuuden sijahan
onnettomuus Ja rauhasta nyt tuli levottomuus, Se
rangaistus oli synnin.

4.  Mut kiitos, sä elämän ruhtinas, O Jesus, ett'
itsesi annoit, Ja syntimme otit, ja armossas Sä kuor-
mamme raskahan kannoit! Sä sovitit syymme sun
ristissäs, Sä maksoit velkamme verelläs; Siit' ylis-
tetty sun nimes!

5.  Näin Jesuksen rakkahan näen nyt mä Täss'
elämän lippunsa kanssa; Mun edestän' kantoi hän
ristinsä, Näin näytti hän rakkauttansa. Se paha,
min puu teki kielletty, Taas ristinpuussa on lää-
kitty, Se meit' ei voi surmata enään.

6.  Suo nimes tähden, o Vapahtajan', Ett'ei tu-
lis syntini kanteeks! Aut' hartaasti sua ma rakastan,
Jok' armosta annat ne anteeks! Niin saan mitä kel-
paapi sinulle, Ja tarpeellista on minulle, Ja tykö-
näs saan ijät elää.

7.  Mä matkamies olen vaivainen; Täynn' ompi
vaaroja retken', Kun käyn isänmaatani etsien, Siks
kun tulee mun lepohetken. Tääll' en surutonta ma
majaa saa. Siis tahdon sinne mä kiiruhtaa, Kuss'
ikuinen rauha mun kätkee.

8.  Ken kodin, ken pysyvän majansa Viel' löytä-
nyt ompi maan päällä? Kuin kukkanen taas pian
raukeeva On mailma ja ilonsa täällä. Mun elä-
män' varjo ja uni on vaan, Kuin virta se rientääpi
rientoaan Koht' ijäisyytehen vaipuu.

9.  Mut koska mun tullut on hetkeni, Ja päätty-
nyt viimeinen vaivan', Suo, Herrani, että mä ijäti
Saan riemuita ilossa taivaan! Siit' Isälle, Pojalle
ijäisen, Kanss' Pyhälle Hengelle kiitoksen Ain' ylis-
täin annan mä, amen!

Ruotsalainen, v. 1656.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle