III. Kristillinen elämä.

4. Rukous-virsiä.

325.K
uule, Herra Jumalamme, Seurakuntas
rukous, Auta meitä tuskissamme, Poista
synnin rangaistus! Syntiä me vastahasi Vaikka
teimme alati, Anna anteeks armostasi, Näytä lau-
peutesi!

2.  Kovan tuskas, kuolos kautta, Jesus Vapah-
tajani, Kuolosta myös meidät auta, Synnistä tee
vapaiksi! Meille aina laupeutta, Hyvyyttäsi osoita;
Muista armos avaruutta, Älä syntein suuruutta!

3.  Anna, Isä, rakkauttasi, Meille osoitettua Je-
suksessa Pojassasi, Runsaast' aina nautita! Synnin
vallast' auta täällä, Vapauta kansasi, Anna meille
vihdoin siellä Sija taivahassasi!

Tuntematon ruotsalainen.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle