III. Kristillinen elämä.

4. Rukous-virsiä.

326.A
rmahda, o Herra, meitä, Kuule kansas ru-
kous; Kasvojasi älä peitä, Vaivoissa suo
virvoitus! Tule meitä kirvoittamaan Rikostemme kos-
tosta, Armos meille lahjoittamaan; Anteeks anna, Jumala!

2.  Synnin tähden tuomituita Armahda, o Her-
ramme; Omaksesi ostetuita Holho, Vapahtajamme!
Synneistä ja rikoksista Meitä päästä, pelasta; Vi-
hollisen petoksista Varjele, o Jumala!

3.  Himojemme orjuudesta, Näljän, ruton vai-
voista, Vihollisten julmuudesta, Kapinoista, riidoista,
Tulipalon vahingosta, Ruumiin, sielun vaaroista,
Kadotuksen turmiosta Varjele, o Jumala!

4.  Kautta pyhän syntymises, Kärsimises verisen,
Kautta kovan kuolemises, Nousemises riemuisen, Tai-
vahasen astumasi, Auta meitä kuolossa! Omikses
myös tullessasi Ota meidät, Jumala!

5.  Vahvista sun seurakuntas, Väärät opit hä-
vitä, Sanas kautta valtakuntas Kaikkiin kansoin le-
vitä; Armon tieltä poikenneita Eksyksistä ojenna,
Heikkoja ja langenneita Auta, Herra Jumala!

6.  Menestystä suojassasi Suo sä isänmaallemme,
Siunausta huomassasi Anna ruhtinaallemme! Tue
sotajoukkojamme Sodan kovan vaaroissa, Sodi itse
puolestamme, Auta, Herra Jumala!

7.  Vaivaisia, Isä, auta, Vaivoistansa kirvoita;
Sairaita sun Henkes kautta Tuskissansa virvoita!
Viattomain valitukset, Vankein huudot kahleissa,
Onnettomain huokaukset Kuule, Herra Jumala!

8.  Sinä isätönten Isä, Kuule orpoin vaikerrus;
Leskein köyhäin leipä lisää, Huomaa heikon rukous!
Rakkaaks myös vihollisille Sydän meissä sulata, Hy-
vää suomaan vainoojille Auta meitä, Jumala!

9.  Ristin kuormaa kantaville Ole, Herra, armias,
Kuritusta kärsiville, Ole, Isä, laupias! Sinä, maan
ja taivaan Luoja, Älä meitä unhota! Kaiken hyvän
lahjan tuoja, Kuule meitä, Jumala!

10.  Synnit maailman kun kannoit, Jesus, meitä
armahda! Synnit maailman kun kannoit, Auta meitä
vaivoissa! Synnit maailman kun kannoit, Kuule
kurjain huutoa! Veres edestämme annoit; Auta,
Herra Jumala!

11.  Sinä, Jesus, armahtaja, Auta meitä armol-
las; Välimies ja puolustaja, Isän luona taivaassas,
Tullut meille turvaksemme, Puhu lastes puolesta,
Niin me saamme tarpehemme; Siunaa meitä, Jumala!

Samuel Lorenz Ödman, (ruots.) s. 1750 † 1829.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle