III. Kristillinen elämä.

4. Rukous-virsiä.

329.R
iemuitse, sydämen', Ja mielen' liikkuko-
hon; Rukoukses taivaasen Herralle kuu-
lukohon! Sua kutsuu Jumala Kautt' Poikans ar-
miaan Nyt uskalluksella Eteensä astumaan.

2.  Tää rakas Isäni Mun käski rukoella, Ja Je-
sus veljeni Mua lupas puolustella, Ja rukoilema-
han Sua Henki opettaa; Siis vahvass' uskossa
Voit puuttees ilmoittaa.

3.  Miel'-alans Jumala Useinkin mulle näytti;
Mit' nimeen Poikansa Mä anoin, sen hän täytti.
Hän antaa runsaammin Kuin sielun' rukoili, Mah-
dottomaksikin Mit' arvas mieleni.

4.  Siis, Isä, ilolla Jesuksen nimeen tulen Ja
sanon uskossa: "Mä, lapses, tässä olen!" Mä uskon
toivoen: Sä kuulet pyyntöni, Voit, tahdot, teetkin
sen, Mink' armos lupasi.

Johannes Olearius, (saks.) s. 1611 † 1684.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle