III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.

332.O
Herra Jumal' Isämme, Sua ylistämme,
kiitämme! Sinulle, ijankaikkinen, Maan-
piiri kantaa kiitoksen, Enkelit, vallat taivahan Sua
ylistävät ainian, Kerubit sekä Serafit Lausuvat lak-
kaamatta näin: Pyhä on Herra Jumala, Pyhä on
Herra Jumala, Pyhä on Herra Sebaot, Sä meille
kaikki hyvät tuot.

2.  Täynn' ovat taivahat ja maa Sun herrautes
kunniaa, Sinua pyhät profeetat Ylistäin kunnioitta-
vat, Sen tekevät apostolit Ja suurin joukkoin mart-
tyyrit; Sua kristikuntas tunnustaa, Sua julistaapi
kaikki maa Isäksi kaikkivaltiaaks, Ja kaiken mailman
haltiaks. Sun etehes me astumme Ja notkistamme
polvemme.

3.  O Jesus, Poika Jumalan, Kristus, kuningas
kunnian! Neitseestä synnyit maailmaan Meit' kado-
tuksest' auttamaan; Sä kuolon vallan kukistit, Omil-
les taivaan avasit; Nyt Isäs kanssa hallitset, Sä
taivahassa vallitset; Ja viimein, päiväin lopulla,
Sä kunnialla suurella Taas ilmestyt ja tuomitset
Kaikk' elävät ja kuollehet.

4.  Sinua rukoilemme me, Ah kuule rukouksemme;
Meit' auta, Jesus armias, Kalliisti lunastettujas;
Taivaaseen meitä taluta, Pyhäisi joukkoon johdata;
Vapahda seurakuntasi Ja siunaa perikuntasi! Sie-
lumme sekä ruumiimme Sun haltuus, Herra, uskomme;
Meit' auta aina päällä maan, Koroita viimein kun-
niaan!

5.  O Pyhä Henki, Jumala, Elämän uuden antaja!
O lohduttaja murheisten Ja parantaja sydänten! Sä
lahjoillasi valaiset Ja saatat köyhät syntiset Suuresta
surust' päältä maan Sun tykös taivaan kunniaan.
Ah tule, Henki, henkeemme, Tyydytä syvät tar-
peemme, Niin kiitämme sun armoas Ja ylistämme
totuuttas!

6.  Kolm'-yhtehinen Jumala! Me ylistämme sinua
Ja rukoilemme nöyrästi: Kansalles ehdi avuksi, Var-
jele meitä synnistä Aina ja tänä päivänä! O Herra,
ole laupias Ja tue meitä armollas! Sä, Herra, olet
toivomme Ja tuskiss' ainoo turvamme; Luotamme
sinuun yksinään, Meit' älä anna häpeään! Amen.

Martin Luther, (saks.) s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle