III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.

Dav. 95 psalmi.

338.V
eisatkaam' Herralle, Autuuden turvalle!
Käykäämme kiittäen Kasvoinsa etehen!
Sill' yli ruhtinain Ja kaikkein kuninkain Suur' ompi
voimassaan Ja herraudessaan Hän kaikkein herrain
Herra.

2.  Kaikk', mikä maassa on, Se Herran kädess'
on; Maat, meret avarat Ja vuorten kukkulat, Kaikk'
hänen kätensä Valmisti tyhjästä. Tulkaat, kumarta-
kaam', Polville langetkaam' Herramme Luojan eteen!

3.  Hän Jumalamme on, Kuningas verraton, Me
oma laumansa, Elatuskansansa. Jos tänäpänä te
Äänensä kuulette, Älkäät kuin korvessa Kiusaus-aikana
Sydäntänn' paaduttako!

4.  Siell' isät koitteli, Herraansa kiusasi; Hän
kauvan kärsi, vaan Jo vanhurskaudessaan Hän lau-
sui: sydämet, Tään kansan saastaiset, Ain' eksyy
tieltäni; Senvuoksi lepooni Ei saa he koskaan käydä.

5.  Ylistys Isälle, Ja kiitos Pojalle Ja avun-
tuojalle Pyhälle Hengelle! Kuin alust' ollut on, Niin
aina olkohon Kunnia ainoan Herramme Jumalan
Ijästä ikään. Amen!

Hemminki Maskulainen, (suom.) s. 1550-luvulla † 1619.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle