III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.

Dav. 103 psalmi.

340.Y
listä Herraa, sieluni, Ja hartaasti Ni-
meäns kiitä pyhää! Sanomatonta armoa
Äl' unhota, Mink' on hän suonut yhä, Kun päivät
yöt Rakkauden työt Niin runsahat Sua kohtaavat;
Kun vikas kaikki totta Hän anteeks suo, pois ottaa.

2.  Hän, niinkuin vaatis tekomme, Ei tuomitse,
Vaan muistaa laupeutensa; Syntimme vaikka pilvi-
hin Ylettyiskin, Suuremp' on rakkautensa. Se rajaton
Kuin taivas on; Se kirkkaasti Ja lempeesti Näin
paistaa ijäst' ikään; Ei sitä voita mikään.

3.  Niin kauvaksi kuin lännen tie Idästä vie,
Hän synnit meistä väistää, Ja niinkuin Isä armahtaa
Ain' lastansa, Hän auttaa pelkääväistään; Hän rau-
haa vaan Suo liitossaan; Hän armahtaa Ja pelas-
taa; Suo apuns uskoville, Sit' oikein anoville.

4.  Ah kyllä Herra tietää sen, Kuin vaivainen On
kurja ihmisparka; Juur' ikään vasta kukostui, Taas
lakastui, Kuin vilja maan on arka. Yks halla-yö,
Niin turh' on työ, Kaikk' näivettyy Ja menehtyy!
Näin ihmisenkin retki On vaan yks lyhyt hetki.

5.  Mut Herran armo yltäinen On ijäinen, Va-
kaasti ennallansa; Polvesta polveen kestää se, Kun
pysymme Vaan hänen liitossansa; Sill' verraton
Valtansa on. Miss' äärensä Ja määränsä? Maa
häll' on astuimensa Ja taivas istuimensa.

6.  Haluns on laupeutehen, Sit' ijäten Enkelit
ilmoittaapi; Maailman äärest' äärehen Kaikk' taivai-
nen Sit' joukko julistaapi, Asujat maan Myös
riemuissaan Ylistäkööt ja kiitäkööt! Ei Herra
pyhistänsä Pois luovu ikänänsä.

Burkhard Waldis, (saks.) s. n.1490 † 1557.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle