III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.

Dav. 103 psalmi.

341.M
un sielun', mielen' kiitä Ja muista Herran
hyvyyttä, Ja sydämeni siitä Ain'
nimeänsä ylistä! Hän syntis anteeks antaa, Vikasi
parantaa, Hengestäs huolta kantaa Kuolosta pelastaa,
Runsaasti sua siunaa Ja täyttää lahjoillaan, Laupeu-
della kruunaa Ja uudistaapi armollaan.

2.  Tahtonsa pyhän, hyvän Hän sanassansa ilmoit-
taa, Armonsa lähteen syvän Hän sieluillemme avajaa,
Vihansa pian lakkaa, Vaikk' ansaitsemme sen, Hän
turvamme on vakaa Ja voima heikkojen; Hän sitä
armoin muistaa, Ken riippuu hänessä. Pahat tekomme
poistaa Kauvas kuin itä lännestä.

3.  Rakastaa isä lastaan, Sen viat pian unohtaa;
Niin Herra uskovastaan Ei luovu, vaan sit' armah-
taa; Hän muistaa luontoamme, Ett' on se tomusta:
Hetkisen kukoistamme Kuin ruoho kedolla, Vaan pian
tuulen henki Pois kukan puhaltaa, Näin äkkiin ihmi-
nenki Peräti raukee, katoaa.

4.  Mut Herra pelkäävilleen Ain' osoittaapi ar-
moaan Hyvyyttä hurskahilleen Jotk' eivät luovu
liitostaan. Vaikk' istuu taivaassansa Hän kunnias-
sansa, Maan pääll' ei lapsiansa Kuitenkaan unhota;
Enkelit kaikki siellä Veisaavat kiitosta; Niin, sielun',
ilomiellä Myös kiitä Herran armoa!

Johann Poliander, (saks.) s. 1487 † 1541.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle