III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.

Dav. 118 psalmi.

345.N
yt kiittäkäämme: hyv' on Herra Ja lau-
piutensa ijäinen! Nyt veisatkaamme:
hyv' on Herra Ja laupiutensa ijäinen! Meill' ompi
lahja lahjan päällä, Kaikk' saadut hänen armostaan;
Siis soikoon ilovirret täällä Kiitosta hälle ainiaan!

2.  Kun huusin Herraa armiasta, Apua hältä ru-
koillen, Ei hyljännyt hän köyhää lasta, Vaan riensi
armoll' avuksen'; Kun Jumala on turvanani, Ja
istun hänen suojassaan, Niin mitäs voisi vastahani
Maailma tehdä juonillaan?

3.  Ei ihmisihin luottamista, Mä luotan yksin Luoja-
han; Ei ruhtinaihin turvaamista, Mä turvaan aina
Herrahan; Kun mua vaino pyytää kaataa, Niin hän
on tuken', vahvuuten', Hän yksin vaarasta mun saat-
taa, Hän virten', voiman', autuuten'.

4.  Ain' ompi vahva käsi Herran, Se ynsiöistä
voiton saa, Kyll' jumalattomat se kerran Murtaapi,
maahan masentaa; Jos muakin hän kurittaapi, Niin
ei hän hyljää kuitenkaan; Hän lyödessäänkin armah-
taapi, Ei heitä mua kuolemaan.

5.  Vanhurskauden portit mulle Nyt rientäkäät jo
avaamaan, Ett' Herrall' saisin siunatulle Kiitosta tulla
veisaamaan; Laskekaat pyhän portin kautta, Niin sydä-
min ja suin mä saan Herraani kiittää, joka auttaa,
Kun kaipaan hänen apuaan.

6.  Se kivi, jonka rakentaja Peräti oli hyljännyt,
Se pohjana on vahvimpana, On paras kulmakivi
nyt; Tään Jumala vaan saattoi tehdä; Niin sääsi
Herra väkevä, Me että saamme silmin nähdä Nyt
hänen ihmetöitänsä.

7.  Tää on se päivä juhlallinen, Jonk' itse Herra
tehnyt on; Siis olkoon mielen' riemullinen Ja tyyty-
väinen, murheeton! Nyt Herran virttä veisatkaamme,
Ylistäkäämme nimeään Ja Herran sanaa saarnatkaam-
me; Suo, Herra, se menestymään!

8.  Se siunattu nyt täällä olkoon, Ken tulee Her-
ran nimehen, Jokainen siunatuksi tulkoon, Ken etsii
Herraa haluten. Me tuomme armon alttarille Nyt
sydämemme uhriksi, Siis lapsillesi vaivaisille Suo,
Herra, koittaa kasvosi!

9.  Sä, Herra, olet Jumalani, Sinua yksin ylis-
tän, Sä ainokainen armahani, Sinusta veisaan virsis-
sän'; Nyt kiittäkäämme: hyv' on Herra Ja laupiu-
tensa ijäinen! Nyt veisatkaamme: hyv' on Herra Ja
laupiutensa ijäinen!

Charles Bourrit, (ransk.).

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle