III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.

Sakarian kiitosvirsi: Luuk. 1:68 j. n. e.

353.K
iitetty Jumala, kun meitä muisti, Orjuu-
den ikeen kansans päältä poisti, Davidin
palveljansa huoneellen Näin ijäisen hän tuotti au-
tuuden.

2.  Niinkuin hän muinoin profeettainsa kautta Lu-
pasi meitä vapahtaa ja auttaa, Niin on hän meitä
vapauttanut Ja vainoojaimme vallast' auttanut.

3.  Hän lupaustansa ei unhottanut, Jonk' isillemme
oli ilmi saanut, Vaan ompi täyttänyt jo valan sen,
Hän jonka vannoi Abrahamillen.

4.  Nyt vapaina me vihollisistamme Palvella Her-
raa pelkäämättä saamme Pyhyydessä, vanhurskaudessa
Kaikkena täällä elin-aikana.

5.  Hän lähetti jo Johanneksen meille Valmistama-
han tietä Kristukselle, Autuuden tunnon meille anta-
maan, Meit' syntein anteeks-saantiin saattamaan.

6.  Ylhäältä ilmestyi tää koitto meille Jalkamme
johtamahan rauhan teille, Sen teki Herra laupiudes-
saan; Hänelle kiitos nyt ja ainiaan!

Ruotsal. 16:lta vuosis.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle