III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.

354.K
iitetty olkoon Jumala, Jok' etsinyt on
kansaansa, On Israelin säästänyt, Ja
tuomiosta päästänyt!

2.  Palvelijansa huoneelle, Davidin sukukunnalle
Hän autuuden nyt lahjoitti Ja vapauden valmisti.

3.  Niin on nyt Herra täyttänyt, Mit' oli ennen
päättänyt, Sen, mitä pyhät profeetat Edeltä ennus-
telivat.

4.  Myös isät muinais-aikoina Hän vainoojista kai-
kista Vapahti armoll' avullaan, Ei unhottanut liit-
toaan.

5.  Nyt täytyttyä aikojen Hän antoi meille armon
sen, Mink' Abrahamin aikoina Vakaalla lupas sanalla.

6.  Vapaina vainoojistamme Nyt pelkäämättä tai-
damme Hänt' ijankaiken palvella Pyhyydess', hurs-
kaudessa.

7.  Hän lähettänyt mailmahan Jo on Johannes
Kastajan, Ett' Herran kasvoin edessä Valmistais
hänen tietänsä;

8.  Ja saattais kansan saarnallaan Autuuden tietä
tuntemaan, Synteinsä anteeks saamiseen, Elämän pa-
rantamiseen.

9.  Sulasta laupiudesta Sen teki Herra Jumala,
Ett' ompi päivän koitto nyt Ylhäältä meitä etsinyt.

10.  Pimeydessä istuvat Ja kuolon varjoss' asu-
vat Se koitto kirkas valistaa Ja rauhan tielle ojentaa.

11.  Kunnia olkoon Isälle Ja Jesukselle Pojalle
Niin Pyhälle myös Hengellen Nyt, niinkuin aina ijäten!

Hemminki Maskulainen , (suom.) s. 1550-luvulla † 1619.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle