III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.


359.S
inulle kiitos, Isä maan ja taivaan! Sun
pyhä nimes kunnia suur' on aivan Sun
armos vakaa ompi määrätön, Taivaankin tähtein yli
ääretön!

2.  Myös minuss' armos suur' on, vaikk'en siitä
Mä kurja kylläks, niinkuin tulis, kiitä. Sä loit mun
kuvas mukaan kädelläs; Hyvyyteen vahvista myös
väelläs!

3.  Synnistä, kuolost' oot mun pelastanut, Pään
käärmeheltä muruks musertanut, Lahjoitit mulle ar-
mos, rauhasi, Jonk' kuolemallaan Kristus ansaitsi.

4.  Paits' ansiottan', sulast' armost' aivan, Mua
tähän ast', kun ahdistivat vaivan', Varjelit koko
elin-aikanan'! Varjele viel', o Isän', armahan'!

5.  Armosta anteeks anna syntin' monet, Kristuk-
sen tähden poista häijyn juonet! Suo palvelen sua
täällä pelvossas Ja sitten ijät' olen levossas!

6.  Ann' ett'en sanastas mä luovu koskaan! Se
ainoan tuo avun kaikkeen tuskaan, Sen valo viepi
tielle taivahan, Ijäistä iloasi nauttimaan.

7.  Mun ruumiin', sielun', työn', jos mikä tulkoon,
Sun haltuus, Isä, annetut ne olkoon! Suo kaikki
käydä nimes kunniaks, Mun ja myös lähimmäisen'
parahaks!

8.  O Herra, armottomain vehkeet estä, Mua päästä
vainoojien vääryydestä; Aut' että hekin mielens malt-
taapi Ja sinun puolees, Herra, kääntyypi!

9.  Suo enkelis, o Herra, minun kätkee, Ett' ar-
mos avun vihollinen näkee Ja sanoo: "Ah kuink'
ompi autuas Se, jota varjoo Herra armias!"

10.  Luo minuun mieltä lujaa, urhoisata, Julista-
maan sun nimes kunniata, Jok' avaralta ijät' il-
maantuu, Taivaankin tähtein yli ulottuu.

11.  Kaikk' kristikunta, pohjass', etelässä, Ja län-
ness', idäss' yhdistyköön tässä, He tuokoot sulle kau-
niin kiitoksen, Nimelles ylistyksen ijäisen!

Laurentius Paulinus Gothus, (ruots.) s. 1565 † 1646.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle