III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.


362.K
iitetty nyt olkoon Isäin Jumala, Kiitos-
äänet soikoon Läsnä, kaukana, Ylistetty
aina Herra neuvostaan, Joka meillen antaa Avun ar-
mostaan! Kiitos Jumalalle, Tuokaat hurskahalle Kan-
sans auttajalle!

2.  Herran seurakunta Häntä huoneessaan Mielin
nöyrin, hartain, Kiittäin palvelkaan! Vaikka, Herra,
tuolla Istut ylhäällä, Kuitenkin ain' alas Tänne kat-
sot sä. Kiitos j. n. e.

3.  Suuri sull' on voima Korkeudessas, Auringon-
kin voitat Kirkkaudessas. Mailman ympär' aivan
Kaikki vallitset, Taivaan vahvuudenkin, Herra, hal-
litset. Kiitos j. n. e.

4.  Taivaat iloissansa Herraa kiittäkööt, Enkelitkin
kanssa Ain' ylistäkööt! Vesi, joka kuohuu Päällä vah-
vuuden, Kohdastansa tuokoon Myöskin kiitoksen! Kii-
tos j. n. e.

5.  Kaikki joukot taivaan Herraa palvelkoot; Se-
rafit ne meitä Siihen neuvokoot! Kiittäkööt myös
Herraa Hänen voimassaan Aurinko ja tähdet Kirk-
kaall' loistollaan! Kiitos j. n. e.

6.  Sade, kaste, tuuli Kiittäin lausukoot, Liekki, läm-
min, tuli, Ilmass' iloitkoot! Lumet, rakeet, räntä, Su-
mu, härmä, jää, Ylistäkööt häntä, Herraa väkevää!
Kiitos j. n. e.

7.  Päivä kirkas, kanna Hällen ylistys, Niin myös
kiitost' anna, Öinen pimeys! Taivas jyrisevä, Pil-
vein leimaus Herran ihmehistä Olkoot julistus! Kii-
tos j. n. e.

8.  Ylistäkööt vuoret, Laaksot, kankahat, Virrat,
järvet, meret, Lähteet kirkkahat; Elävät myös kaikki
Maalla liikkuvat, Vielä luodut muutkin, Vetten asu-
jat! Kiitos j. n. e.

9.  Kaikki, mitä kantaa Maa tää lavea: Puut, nuot
pitkät, vahvat, Vesa matala, Yrtit, ruohot, lehdet,
Siemen, kukkanen, Kaikki mitä maasta Nousee kas-
vaen. Kiitos j. n. e.

10.  Kaikki, mikä lentää Liikkuin ilmassa, Kaikki,
mikä hyörii Päiväin paisteessa; Linnut taivaan alla,
Laulain lausukaa Kukin äänellänne Herran kunniaa!
Kiitos j. n. e.

11.  Elävätkin kaikki Metsän, vainion, Tekin kiit-
täkäätte, Suuri syy teill' on! Adamin te lapset, yli
kaikkien Teiltä veisu soikoon, Herraa kiittäen! Kiitos
Jumalalle, Tuokaat hurskahalle Kansans auttajalle!

Haqvin Spegel, (ruots.) s. 1645 † 1714.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle