III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.


365.Y
listä Herraa, kaikki kristi-kansa, Hän hy-
vät lahjat jakaa armostansa, Hän sie-
lun, ruumiin loi, hän tarpehemme Suo parhaaksemme!

2.  Hän ihmeisest' on mailmaan meidät luonut,
Kristuksen kansaks kasteen kautta tuonut; Armonsa
antaa sanassansa loistaa, Syntimme poistaa.

3.  Murheissa Henkens meitä lohduttaapi; Hädässä
hältä kaikki avun saapi; Tuskissa on hän meillä tur-
vanamme, Ain' apunamme.

4.  Saatanan pauloist' ulos hän meit' auttaa, Öin
päivin kaitsee enkeleinsä kautta, Kiusaaja ett'ei meitä
ansoillansa Saa valtahansa.

5.  Lahjoillaan hän kuin isä ravitseepi, Hän siu-
naustaan aina taritseepi, Huojentaa jälleen kaiken vai-
non, vaivan, Suo rauhan aivan.

6.  Siis lujast' aina Herraan turvatkaamme! Hä-
neltä sielun, ruumiin tarpeet saamme, Hän uskovai-
sens viimein ijäisehen Vie autuutehen.

Bartholomäus Ringwaldt, (saks.) s. 1532 † 1599.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle