III. Kristillinen elämä.

5. Kiitos- ja ylistys-virsiä.


366.K
iitos nyt Herran! Hän korkein on kuninka-
hamme. Kajahtakoon hänen nimensä vei-
satessamme! O kristityt, Hartaalla mielellä nyt Soi-
kohon Hallelujamme!

2.  Kiitos nyt Herran! Hän kaiken on alku ja luoja;
Siipeinsä varjolla meitä hän peittää ja suojaa; Ar-
mahtaen Korjaapi hädällisen Kaikkien lahjojen tuoja.

3.  Kiitos nyt Herran! Hän olennon meille on luo-
nut, Tervehen järjen ja raittihin ruumihin suonut;
Pois turmion Meistä hän poistanut on, Autuuden
taivaasta tuonut.

4.  Kiitos nyt Herran! Hän siunaten töitämme joh-
taa, Antaen armonsa auringon päällemme hohtaa.
Muistakaam' vaan Ain' hänen rakkauttaan, Jolla hän
lapsiaan kohtaa!

5.  Kiitos nyt Herran! Ja mieleemme johdatta-
kaamme Nimi, jonk' avulla ijäisen elämän saamme:
Jesus se on; Hänelle ain' olkohon Kiitos ja kunnia!
Amen!

Joachim Neander, (saks.) s. 1650 † 1680.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle