III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

a. Yhteisesti.


374.K
en saapi, Herra, majassas, Turvissas
aina olla, Ken pyhällä sun vuorellas
Pysyä varjos alla? Se, joka vakaast' vaeltaa Ja
oikeutta harrastaa, Ei poikkee totuudesta.

2.  Se, joka toisen kunniaa Ei loukkaa kielellänsä,
Vaan lähimmäistään rakastaa, Hänt' auttaa mielel-
länsä; Ei toiselle tee vääryyttä, Mut Herraa pelkää-
väisiä Ain' kunniassa pitää.

3.  Se, joka aina lujana Seisoopi sanassansa, Ei
petä toista valalla, Ei lupauksillansa, Ja tuntee itsens
halvaksi Ja hyljätyksi, pieneksi Joukossa veljiensä.

4.  Se, joka väärää voittoa Ei pyydä tavaras-
taan, Ei lahjoilla, ei lahjoitta Tee oikeutta vastaan.
Se, joka näin ain' tekeepi, Hän horjumatta pysyypi
Nyt ja ijäti. Amen.

Wolfgang Dachstein, (saks.) s. 1487 † 1553.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle