III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

a. Yhteisesti.

Dav. 128 psalmi.


376.S
e autuas, ken Jumalaa Pelkääpi, sanaa
noudattaa; Sen töitä ja sen toimia On
Herra aina siunaava.

2.  Emäntä häll' on mieluisa Kuin viinapuu on
vihanta; Lapsensa kasvaa, kukoistuu, Kuin vesoittu-
va öljypuu.

3.  Näin suur' on Herran siunaus, Miss' hänehen
on uskallus, Näin vuotaa Herran pelvosta Menes-
tys, rauha, majoissa.

4.  Näin Sionista Jumala Tuo omillensa iloa,
Heit' auttaa, holhoo, suojelee, Ja vahingoista var-
jelee.

5.  Sen kansan Herra korottaa, Kuin häntä pel-
kää, noudattaa; Siunaapi lasten lapsetkin Ain' kau-
kaisihin polvihin.

Martin Luther, (saks.) s. 1483 † 1546.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle