III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

c. Jumalattomuutta vastaan yleisesti.

Dav. 5 psalmi.


378.O
Herra, kuule puheeni, Kallista tänne
korvasi! Sun tykös, suuri Jumalan',
Mä huudan, korkein kuninkaan'!

2.  Mä varhain tykös hankitsen, Nöyrästi sua
rukoilen, Ja toivon ettäs avun tuot, Ja ajallasi
armos suot.

3.  Jumalatointen rukous On sulle suuri kauhis-
tus; Sun ompi pyhyys kädessäs, Ei pysy paha
edessäs.

4.  Et kärsi, Herra, vääriä, Et öykkäreitä yl-
peitä; Ne tuomitset sä sanallas, Vaan hyvät kruu-
naat armollas.

5.  Valehtelijat kadotat, Juonensa viekkaat ilmoi-
tat, Niin että heissä kaikki maa Sun hurskaan kos-
tos nähdä saa.

6.  Ken murhan verta vuodattaa, Ei voi se sulle
kelvata; Ei myös ken väijyy veljeään Ja sitä leik-
kaa kielellään.

7.  O Herra, heitä nuhtele, Totuutes tuntoon saat-
tele! Ties hurskaat heille opeta, Sun mieltäs myö-
ten johdata.

8.  Syntiä että välttäisin Ja tunnon puhtaan
pitäisin, Sinulta siihen armoas Rukoilen, Herra
laupias.

9.  O Herra, anna riemuita, Sydämell' jotka puh-
taalla Sun pelvossas ain' astuvat, Uskaltain si-
nuun kulkevat!

10.  Sen oletkin sä tekevä, O Herra hyvä, vä-
kevä; Hurskaita sinä suojelet, Kuin kilpi vahva
varjelet.

Ludwig Oeler, (saks.) n.1530.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle