III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

c. Jumalattomuutta vastaan yleisesti.

Dav. 73 psalmi.


382.J
umala kyll' on armoinen Uskollisille hyvä,
Vaikk' olin epäilyksehen Jo lähes erhet-
tyvä, Kun vääräin näin menestyvän, Levossa täällä
elävän, Pahoille hyvin käyvän.

2.  He väkivaltaa tekevät, Isosti ylpeilevät, He
hyväin neuvot hyljäävät, Irstaasti elelevät, Ain'
omaan luottain voimahan Ja tavaroihin maailman,
Ja omiin juonihinsa.

3.  Puheensa täytyy kelvata, Kuin ois se Herran
sana, Ja heidän mieltään maailma Pitääkin oikiana,
Kun oppiansa kamalaa He, pilkkaellen Jumalaa, Hä-
vyttä julki tuovat.

4.  Jos mitä vastoin sanotaan, Se typeryydeks
tehdään, Hurskasta ylenkatsotaan, Uskova tyhmäks
nähdään; Ylpeiksi pahat paisuvat, Kun hurskaat
melkein raukeevat Jumalan vitsan alla.

5.  Näin näkyy hurskas halvaksi, Jumalan hyl-
jäämäksi, Ja häijy Herran armaaksi, Hyväksi ystä-
väksi; Vaan tiettävä on sanasta: Päin vastoin
käypi lopulla Häijyille häpiäksi.

6.  He joutuu viimein liukkaalle, Ja äkkiin lan-
keavat, He uppoavat syvälle Ja pahan lopun saa-
vat, He katoo unen tavalla, Ken Herraa sitten sa-
noa Voi ystäväksi heille?

7.  Vaan ystäviään Jumala Ain' suojelee ja
varjoo, Isällisellä tavalla Apua heille tarjoo; Häneltä
tulee murheen tie, Se, joka meitä vihdoin vie Ijäi-
seen autuutehen.

8.  Siis koen vaivaa kärsiä Ja välttää vääräin
teitä, Ain' Jumalata peljätä, En noudattele heitä;
Ain' ajattelen loppua, Kuin pääsisin jo huomenna
Mä tästä surkeudesta.

9.  Kun Herra vaan on omani, Mull' ompi kyllä
siitä; Jos maa ja taivas hukkuupi, En surekaan mä
niitä; Jos ruumiini ja sieluni Myös vaipuu, Herra,
osani Sä olet ijankaiken.

10.  Viisaasti kaikki johdatat, En muihin koskaan
luota; Ei valta eikä tavarat Tuskissa turvaa tuota;
Maailma niistä kerskatkoon! Mun kerskauksen' Herra
on, Mun voiman', kunniani.

Jakob Arrhenius, (ruots.) s. 1642 † 1725.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle