III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

e. Haureutta ja hekumaa vastaan.


384.M
aailma synniss' iloitsee Ja hekumassa
leikitsee, Siks kuin se viimein nään-
tyy. Vapaana petos juokselee, Totuutt' ei moni
tottele, Se valeheksi kääntyy. Voi murha, veren-
vuodatus Ja viha, vaino, sadatus Merellä, maalla
pauhaa; Ei löydy missään rauhaa!

2.  Maa irstaisuutt' on täynnänsä, Hulluutehensa
päänänsä Se nuoret, vanhat vetää; He haureutta
himoovat, Myös muita houkuttelevat Ja makein
sanoin pettää. Täst' iloita voi saatana, Joukkonsa
kanssa riemuita, Kun synti saapi vallan, Vakuuden
maahan tallaa.

3.  Kas itseään kuink' kääntelee Tuo turha raukka,
vääntelee Kalliissa puvussansa, Eik' ajattele loppuaan,
Ei että hän, kuin ruoho maan, Lakastuu aikanansa.
Miss' ompi silloin koreus, Maailman häijy haureus,
Kun mato silmää kaivaa Ja sielu kärsii vaivaa?

4.  Kas näistä Herra nuhtelee, Profeettain kautta
uhkailee Kansalle rangaistusta; Hän saarnauttaa sa-
naansa, Ett' ompi aika palata Ja tehdä parannusta;
Maa, meri, tähdet, taivahat, Ne merkeillänsä neuvo-
vat, Varoittelevat meitä Hyljäämään synnin teitä.

5.  Myös elon varat vähenee, Ja köyhyys meitä
lähenee Elämän hurjan tähden; Kun synti sielun
vallitsee, Se ruumihinkin rammitsee Vaivaiseks kaik-
kein nähden. Rakkaus, rauha raukenee Ja sydän
paatuu, kovenee, Ymmärrys, järki nääntyy; Näin
kaikki loppuun kääntyy.

6.  Kun Herran torvi kajahtaa Ja vuorten vah-
vuus vavahtaa, Ei kukaan silloin kestä. Maan
piiri silloin hukkuupi, Tyhjäksi kaikki muuttuupi Olos-
taan entisestä; Kaikk' kuolleet esiin kutsutaan, Pahoille
työnsä kostetaan, He heitetähän vaivaan, Ijäiseen
itkuun aivan.

7.  Vaan hurskaat iloon kannetaan; Armosta
autuus annetaan, Vaikk' ansiot' ei heillä, He iloin
silloin veisaavat, Kristusta kunnioittavat Sieluillaan
säästyneillä; Siell' ompi heillä majansa Valossa, kirk-
kaudessa, Kun loistaa itse Luoja, Pyhäinsä turva, suoja.

8.  O Jesus, anna viisautta, Ett' välttää mur-
heen laaksossa Mä synnin paulat voisin; Tuloas
aina muistaisin, Synnistä kauvas luopuisin, Kaikille
hyvää soisin; Kun kuolo rintaan' kolkuttaa, Sydän-
tän' tauti ahdistaa, O Jesus, ota huomaas Mun
ruumiin', sielun' suojaas!

Tuntematon suomalainen 1686.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle