III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

e. Haureutta ja hekumaa vastaan.


385.O
lkaamme vakavasti Ain' alttiit sotimaan,
Kun mailma viekkahasti Käy houkuttele-
maan! Valppaasti valvokaamme, Lähell' on kiusaaja!
Iloista luopukaamme, Joit' ei suo Jumala!

2.  Maailman ilot alkaa Huvilla hauskalla, Vaan
viimein niistä palkka On vaiva, kuolema; Mut
uskovaiset Herran Saa ensin kärsiä, Tuleepa viimein
kerran Kuolosta elämä.

3.  Näin Kristus varoittaapi: Ken lihaan kylvää,
se Hedelmät lihan saapi, Ja kadotus on ne. Mut
kylvä henkeen, sitten Saat ijäst' ikään sä Leikata
autu'itten Kanss' rauhaa, elämää.

4.  Kas kuinka synnin orja, Kietounut himoonsa,
Tuskittelee, se kurja, Kun raukes kiihkonsa! Se leikki
hempeäinen Nyt on jo inhotus; Huvins on lyhykäi-
nen, Pitk' itku, katumus.

5.  Saastassa rypeääpi Näin Luojan ihmetyö, Jonk'
Jesus herättääpi, Kun Herran hetki lyö! Ei ruumis
vaan, mut aivan Myös sielu saastass' on, Perilli-
seksi taivaan Näin ihan mahdoton.

6.  Sä, Herra, näet nuo hurjat, Jotk' oman ruu-
miins myö; Voi pelasta ne kurjat! Tee vielä armo-
työ! Heiss' armaan Poikas kautta Herätä katumus!
Vie ristin luo, ja auta, Ett' alkais parannus!

7.  Voi sydän raadollinen, Kuink' olet surkea!
Sen tietää vihollinen, Siis alkaa kiusata; Pahaksi
saa se häijy Myös lahjat parhaimmat; Hän valvoopi
ja väijyy, Kun sinä nukahdat.

8.  Siis tule, Jesus, tule, Sä puhdas karitsa,
Heikoille tueks ole, Synnistä pelasta! Puhdista ar-
mollasi Saastaiset sielumme, Niin että johdossasi Py-
hinä kuljemme!

9.  Mit' ikään mailmaan tähän Me turhaan kyl-
vimme, Ol' luotu häviimähän, Hävinnyt onkin se!
Sun rauhas yksin pysyy, Kun kaikki katoaa; Ken sitä
lahjaa kysyy, Ikuisen aarteen saa.

Jakob Boëthius, (ruots.) s. 1647 † 1718.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle