III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

e. Haureutta ja hekumaa vastaan.


386.S
en autuaaksi Jumala Sanoopi sanassansa,
Ken sydämestä puhtaana On töissä, pu-
heissansa; Hän saapi nähdä Jumalan Ja ilon sano-
mattoman Autuitten kaikkein kanssa.

2.  Vaan onneton se vaivainen, Ken seuraa himo-
jansa, Elämässään on saastainen, Kuin pakanoitten
kansa. Jumala hänen hyljääpi Pois tyköänsä ijäksi
Pahojen henkein seuraan.

3.  Ken irstaisissa huveissa Jumalaks himon tekee,
Se raukka pian kauhulla Myös synnin palkan näkee.
Lyhyen ilon perästä Käy tauti, tuska, häpeä, Ikuinen
viimeinen kuolo.

4.  Mut autuas, Ken muistaa sen, Ett' työmme,
hankkehemme Kaikk' kirjass' ovat Kristuksen', Myös
aikeet, miettehemme. Salassa mitä tehdähän, Valossa
kerran nähdähän Se Herran tuomiolla.

5.  Siis se, ken täällä rauhaista Itselleen tahtoo
mieltä, Varjelkoon aina sielunsa Himojen, synnin
tieltä; Myös ruumistansa muistakoon, Ett'ei se tulis
turmioon Ja porton jäseniksi!

6.  Asunto Herran Hengelle On puhdas ruumis,
sydän, Kuin synnin kanss' ei leikitse, Vaan pitää elon
pyhän, Pois himot häijyt suistaapi, Kristuksen piinaa
muistaapi Ja kovaa kuolon tuskaa.

7.  O Herra, puhdas sydän luo, Minuhun henki
vahva, Kiusauksissa apu tuo, Ett'ei ne voittaa mahda!
Sä olet pyhitykseni, Siis pyhitä mun mieleni Ja
elämäni kaikki!

8.  Armostas, Isä Jumala, Suo anteeks synti-
syyni, Ne poista veres voimalla, O Jesus, kaikki-
tyyni! Mua, Herran Henki, pyhitä, Sydämen', sielun'
kiinnitä Sua rakastamaan aina!

Tuntematon, (saks.) 1652.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle