III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

g. Maailman menon turhuudesta ja hyljäämisestä.


392.P
ois mailma makia! Sieluni halajaa Pois
turhuudesta tästä, Se pyrkii sinne päästä,
Valittuin pyhäin seuraan, Ijäiseen rauhaan Herran.

2.  Pois mailman tavara! Mult' et saa kiitosta;
Sun viepi virran voima, Hävittää tuli tuima. Pois
vaan! Et kiiltos kautta Mua autuuteen voi auttaa.

3.  Pois turhat ilot nuo! Ne sulan surun tuo.
Sun, mailma, iloinesi Mä hyljään kaikkinesi. Kun
rietas riemus pauhaa, Ei saakaan sielu rauhaa.

4.  Pois tyhjä prameus! Pois turha koreus! Samet-
tis, silkkis ruhkaa On, tuulen viemää tuhkaa; Sun
koristustes kulta On vaan kuin maasta multa.

5.  Pois ylpiä kunnia, Niin pian katoova, Kuin
savu kohdastansa Sammuva liekkins kanssa! Miks
kunniata pyydän, Jost' yksin vaivaa löydän?

6.  Pois mailman suosio, Tuo viekas turmio! Sen
vilppi monta pettää, Vahinkoon yhä vetää. Sen
ystävyys, tuo häijy, On paula, joka väijyy.

7.  Taivaass' on ystävän', Sinne on ikävän. Hän
mulle itsens antaa, Hän mua tukee, kantaa; Mua ilol-
lansa täyttää, Myös suruiss' armons näyttää.

8.  Taivaassa kunnia On valmis korkia; Kirjassa
elävitten On nimen', siellä sitten Ilolla laulan kerran
Kiitosta pyhän Herran.

9.  O taivaan kauneus, Sä Herran kirkkaus, Kirk-
kaampi monta kertaa Kuin tähdet kaikk'! Ei ver-
taa Tääll' ole missään sulla. Ah koskan saan sinn'
tulla?

10.  O taivaan hekumaa, Jonk' autuahat saa! Sua
halaan sydämestän', En huoli muusta mistään; Kun
sinun vaan ma saisin, Muun kaiken unhottaisin.

11.  O taivaan rikkaus, Pyhäin osallisuus! Suo,
Jesus, armost' aivan Periä saisin taivaan Tavarat
autuaiset, Ijäti seisovaiset!

12.  Pois mailma! Taivaasen Mun halaa sydä-
men'; Maalliset ylenkatsoo, Taivaasen ylös tahtoo.
Pois maailma, nyt aivan! Mä periä saan taivaan.

Heinrich Müller, (saks.) s. 1631 † 1675.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle