III. Kristillinen elämä.

6. Kristillisestä vaelluksesta.

g. Maailman menon turhuudesta ja hyljäämisestä.


394.O
i meno murheen laaksossa, Kuink' olet
outo, kamala: Vähäinen, lyhyt hetki
vaan Ja sekin täynnä huoliaan! Kaikk' onnes tuuleen
haihtuupi, Kuin varjo yhä vaihtuupi.

2.  Aamulla kukka aukeaa, Ehtoolla taas jo raukeaa;
Ken tänäpänä riemuitsee, Jo huomenna hän huokailee;
Ken nyt on raitis, terveenä, Voi pian olla kylmänä.

3.  Vaikk' itkein matka aljetaan Ja vaaroiss' aina
kuljetaan; Vaikk' olo täällä parahin On vaivaa,
tuskaa; kuitenkin Monikin raukka vaan niin sois,
Ett' erota ei pakko ois.

4.  Oi petollinen maailma, Kuink' olet viekas,
kavala! Sä kaunistelet muotoas, Sytytät valhe-
valkeas, Viet vanhat, nuoret eksyksiin Ja verhoot
synnin peitoksiin.

5.  Voi ääretöntä turhuuttas, Sun vaivaisuuttas,
kurjuuttas! Kaikella korskeudellas, Sun kunniallas,
kullallas Et ystävätäs parasta Sä kuolemasta pelasta.

6.  Voi kavaluuttas, maailma, Kun niin voit
monen lumota, Ett' unhottaapi kokonaan Hän oikian
tuon kotimaan, Ja jäisi tänne mielellään, Miss' olo
muuttuu yhtenään!

7.  Silmämme, Herra, aukaise, Niin että nähdä
taidamme, Kuin turhaa täällä kaikki on, Kuin riento
tääll' on riemuton, Ja oikiata riemua Ei muualla
kuin taivaassa.

8.  Siell' ompi rauha riemuinen Ja ilo ijankaikki-
nen, Vapaus ajan vaivoista Ja synnin kiusauksista,
Jotk' yhä täällä rasittaa, Sydäntä vaivaa, ahdistaa.

9.  Autuuden ruhtinasta me Ijäti siellä kiitämme,
Valittuin pyhäin joukossa Ja enkelien seurassa,
Pyhitetyllä mielellä, Uusilla taivaan kielillä.

10.  O Herra, meitä johdata, Hengelläs meille
osoita Se elämän ja taivaan tie, Jok' iloon ijäisehen
vie! Niin kadotkoon maa murheinen, Sinuss' on elo
ijäinen!

J. L. Runeberg, (suom.) s. 1804 † 1877.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle