IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

1. Maan ruhtinaan ja alamaisten puolesta.

Dav. 20 psalmi.


396.J
umala, sulle armias, Sun rukoukses kuul-
koon, Hän, lempiä ja laupias, Ain'
avuksesi tulkoon! Jumala sua johtakoon Kaikilla retkil-
läsi, Vaaroista aina varjelkoon! Sua ijänpäivinäsi
Suojelkoon Herran käsi!

2.  Hän vahvistakoon voimallaan Sinua Sionista;
Hän voiton sulle ainiaan Suokoon vihollisista! Sebaot,
Herra taivahan, Hän sodat suorittaapi; Ja retki
urhon vahvimman, Se lopun surkian saapi, Jos
häntä vastustaapi.

3.  Sun uhris hälle kelvatkoon Ja nöyrä palveluk-
ses; Hän hyvyydessään muistakoon Sun hartaan
rukoukses; Mit' anot, sen hän antakoon Sinulle
armostansa; Menosi, työsi ohjatkoon Hän siunauksel-
lansa, Kaikk' aivoitukses kanssa!

4.  Me riemuitsemme voitostas, Väkevä ruhti-
naamme, Ja iloitsemme voimastas! Jumala apu-
namme! Sun lippus alla sotahan Lähdemme pelkää-
mättä, Jumala voideltuahan Ei tahdo koskaan jättää,
Vaan vahvistaa sen kättä!

5.  Muut luottakohon aseihin Ja julmiin joukkoi-
hinsa Ja varustuksiin vahvoihin, Omihin voimi-
hinsa; Me emme niin, me luotamme Herraamme
Jumalaamme; Hän ompi vahva turvamme, Häneltä
avun saamme Ain' ahdistuksissamme.

6.  Vaan julmat jumalattomat Ei pysy kohdallansa,
He kompastuvat, lankeevat Omissa juonissansa; He
menehtyvät kiukussaan Ja kaatuvat kuin heinä; Me
heidän ahdistaessaan Seisomme niinkuin seinä, Hyvästi
säilyneinä.

7.  Ylistys olkoon Isälle, Pojalle ainoalle, Niin
Pyhälle myös Hengelle, Yhdelle Jumalalle! Niin kuin
on ollut alusta, Niin loppuun asti olkoon; Jumalan
suurest' armosta Ain' apu meille tulkoon! Hän aina
meitä kuulkoon!

Saksalainen 1500-luvulta.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle