IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

11. Terveydestä.


417.J
olla raitis ruumis on, Terveys kans hyvä,
Mielin, kielin kiittäköön Herraa armiast',
pyhää, Öin ja päivin veisatkoon Riemulauluin kii-
tost', Että kalliin suonut on Terveyden armost'!

2.  Kun vaan ruumiin tervehen Herra tahtoo an-
taa, Tulee, siihen tyytyen, Kiitosta mun kantaa. Näin
on ajallisista Paras osa mulla; Herra, taivaallisista
Parempaa suo tulla!

3.  Vaikk' ois riista, rikkaus Salomonkin mulla,
Sankarin vaikk' korkeus Osaksen' vois tulla, Mut
jos tauti kivulla Vuoteellen' mun kaataa, Mitä valta,
tavara Hyvää mulle saattaa?

4.  Nöyrän, hartaan kiitoksen Annan, Herra, sulle
Lahjastasi terveyden, Jonka soit sä mulle; Vaikka
siihen tuhlasin Kaiken oikeuden, Suot sä, Isä rakka-
hin, Vielä laupeuden.

5.  Aut' ett' elin-aikani, Aina loppuun asti, Lau-
piasta lahjaasi Käytän taitavasti! Kaikki terveet
jäsenen', Suun' ja sydämeni, Tuokoot aina sinullen
Hartaan kiitokseni!

6.  Suo mun vielä vanhana Terveen' elää aina,
Kunnes viimein kuolema Silmän' umpeen painaa;
Silloin heikkous, vaivaisuus, Kaikki katoaapi, Usko-
villes elo uus Luonas kukoistaapi.

Paul Gerhardt, (saks.) s. 1607 † 1676.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle