IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa

13. Ruokavirsiä.


427.S
ua kiitäm', Isä, armostas Jesuksen, Poi-
kas, kautta; Sua ylistämme lahjoistas,
Joill' aina tahdot auttaa, Kaikk', joissa täällä henki
on, Sult' aina saavat ravinnon, Siis sulle kiitos
olkoon!

2.  Niin kuin sä ruokit ruumiimme Runsailla lah-
joillasi, Niin ravitse myös sielumme Pyhällä sanallasi!
Elämän leipä kallis tää, Se vaan voi ijäks tyydyt-
tää Henkemme isoovaisen.

3.  Myös anna rauhan, sovinnon Tääll' olla seu-
roissamme Ja rakkauden, suosion, Asua majoissamme!
Varjele meitä riidoista Ja sielun, ruumiin vaaroista!
Suo sinuss' ilo meille!

4.  Ylistys olkoon Isälle, Jonk' armo aina lois-
taa; Kunnia, kiitos Pojalle, Kuin meistä synnit
poistaa; Pyhälle samoin Hengelle, Uskomme uudis-
tajalle, Ylistys, kunnia, kiitos!

Nicolaus Boye, (saks.) † 1542.


a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

a-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle