IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa

14. Aamu- ja ehtoovirsiä.

b. Aamuvirsiä.


442.Y
ö synkkä muuttui päiväksi, Kun aurink'
armas läheni. Herralle kiitos sanokaam',
Tarpeitamme hält' anokaam', Itsemme hällen anta-
kaam'!

2.  Kiitos ja nöyrä rukous Ja hengen köyhän huo-
kaus Kelpaava uhri hälle on, Siis kukin uskoss'
sanokoon Näin sydämestään anokoon:

3.  O Herra, kaikkivaltias, Isämme hyvä, laupias,
Sä meit' yön menneen suojelit, Kautt' enkelies varje-
lit Ja uuteen aamuun säilytit.

4.  Me sua sydämestämme Nyt ylistämme, kii-
tämme, Pyydämme sua palvella Mielellä aina har-
taalla; Suo sielumme ois turvassa!

5.  Anomme kautta Poikasi: Ain' ehdi meillen
avuksi! Saatanan juonet hajota, Ett'ei ne meitä kadota
Ja helvettihin vajota!

6.  Sä Herra, kansas vartija, Sen tuki, kilpi
vakava, Johdata tielle oikeelle, Meit' älä päästä har-
halle, Vaan siivilläsi suojele!

7.  Sun haltuus ota, päivät yöt, Kaikk' aatteemme,
myös puheet, työt! Sanallas sielu ravitse, Ett' nälkä-
hän ei kuolis se, Ja ett'ei pelkäis, rohkaise!

8.  Lähetä Pyhä Henkesi Tiellemme valkeudeksi!
Hyvyyden suo meiss' enetä, Pahuuden aina vähetä!
Karkoita riita ilkeä!

9.  Isälle kiitos olkohon, Pojalle kunnia tulkohon,
Niin pyhälle myös Hengelle, Vaivoissa auttajal-
lemme, Vaaroissa suojaajallemme!

Jacobus Petri Finno, (suom.) s. n.1540 † 1588.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle