IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa

14. Aamu- ja ehtoovirsiä.

b. Aamuvirsiä.


444.K
iitoksen, Herra, sullen Täll' aamuhetkellä
Tuon, veisull' etees tullen, Hartaalla
mielellä, Rukoilen sinua: Äl' hyljää minua! Mua
synneistäni päästä, Hädästä kirvoita!

2.  Nyt anon hartahasti: Suo, Herra, minulle
Ett' niin teen ahkerasti, Kuin kelpaa sinulle; Sä
olet turvani; Mun esivaltani Ja itsen' kaikkineni
Mä annan haltuusi.

3.  Sun nimes kunnian tähden Sä kuule rukouk-
sen', Armoissas avuks lähde Kautt' Poikas Kristuksen;
Varjele henkeni, Sieluni, ruumiini, Hallitse neuvon',
työni, Mun mielen', kieleni!

4.  Mun töillen', toimilleni Sun siunaukses suo,
Uudista sydämeni, Uus mieli minuun luo; Sisälle
käyntöni Ja ulos lähtöni Kädessäs, Herra, olkoon,
Ja kaikki rientoni!

5.  Mit' tulis pyytää vielä, Jot' en mä ymmärrä,
Sit', armias, älä kiellä, Suo kaikk' menestyä! Sun
haltuus eloni Ja täältä eroni Mä turvallisest' annan,
Myös ylösnousuni!

6.  O Isä, mua päästä Saatanan pauloista, Tus-
kista kuolon säästä, Myös äkki-surmasta! O Jesus,
Herrani, Sä ainoo turvani, Iloita suo mun kanssas
Autuudess' ijäti!

Bartolomäus Ringwalt, (saks.) s. 1530 † 1599.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle