IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa

14. Aamu- ja ehtoovirsiä.

b. Aamuvirsiä.


449.T
aas siunattu päivä nyt nouseepi, Jo
näemme kirkkautensa; Se olkohon meille-
kin onneksi, Se tuokohon siunauksensa! O Jumala,
meidät sun armollas Taas murheista, synneistä
päästä!

2.  Sen siunatun päivän, sen autuahan Ain' muis-
tan jok' aamu mä aivan, Jon' armon aurinko maailma-
han Loi valon, ja enkelit taivaan Näin julisti rie-
muksi paimenten: Autuuden päivä on tullut!

3.  Ah autuas päivä, sun kirkkautes Sä maailman
orjilta salaat, Vaan hurskaille annat sä siunaukses
Ja nöyrille loistosi valat, Ja valaiset hengessä vai-
vaisia, Jotk' uskolla sinussa riippuu!

4.  Jokaisella puulla ja ruohollakin Jos niilläkin
äänensä oisi, Jos lintuset sävelin taivaisin Kuin enke-
lit laulella voisi Ei Jesusta Kristusta kuitenkaan Ne
kyllin taitaisi kiittää.

5.  Kas lintunen lentääpi laaksosta maan, Läp'
ilman se liiteleepi, Se riemuiten kiittääpi Jumala-
taan Ja ilosta viserteleepi; Niin, sielukin, lennä sä
korkeuteen Ja Luojalles kiitosta laula!

6.  Rukoilkaamme Herraa taivaan ja maan Täss'
ajassa muuttelevassa, Niin voimaa saamme me tottele-
maan Myös käskyssä vaike'immassa, Ja työmmekin
toimella toimittamaan, Niin kauvan kuin päivämme
kestää.

7.  Niin pitkä päivä ei koskahan lie, Ettei tulis,
iltaakin sille; Työ maallinen loppuupi kerran, ja tie
On päättyvä matkustaville. He hautahan vaipuvat
ahtaasen; Se muistakaamme me tarkoin!

8.  Ah jospahan tääll' aina voisimme Me täyttää
käskyjä Herran! Ah omaks jos armonsa saisimme, Ett'
sanoa voisi hän kerran: Sä palvelja hyvä ja uskolli-
nen, Käy ijäiseen tähän riemuun!

9.  Ja kun, kotimaallemme matkustaen, Me pääsemme
kurjuudestamme, Niin huomahan Herramme armolli-
sen Me henkemme uskoa saamme, O Jumala, Jesuksen
nimessä suo Sä matkalle autuas loppu!

Tanskalainen tai ruotsalainen 1300-luvulta.

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle