IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

14. Aamu- ja ehtoovirsiä.

b. Aamuvirsiä.


452.K
ristus, valo valkeuden, Isäst' iankaikki-
nen! Armas aurinko nyt uuden Päivän
tuopi suloisen; Pimeyden hajoittaa, Salass' olleet
ilmoittaa, Luodut kaikki levoltansa Kutsuu työhön,
virkahansa.

2.  Mutta mieli sokeentunut Meiss' on synnin su-
musta, Tahtommekin turmeltunut Kaikk' on lankee-
muksesta. Katso, Herra, eksymme, Työmme, aivoituk-
semme Harhailevat luotas kauvas; Se vie sielus-
tamme rauhas.

3.  Anna, Jesus, Henkes valo Sieluun paistaa
pimiään, Että poistaa kirkkaus jalo Turhuuden pois
ilkiän; Kirkkaall' armos valolla Synnin pimeys kar-
koita, Ett' ois elomme maan päällä Sulle otollinen
täällä!

4.  Vahvista sun seurakuntas, Hallitse se rauhallas,
Siunaa oma perikuntas, Kansa, maa ja ruhtinas!
Näljät, vaarat estäen, Sodat, taudit poistaen! Toi-
millemme, neuvoillemme Siunaustas rukoilemme.

5.  Uskon lamppu lakkaamatta Öljystäsi loistakoon;
Käymään tietä oikiata Henkes meitä johtakoon, Että
luokses mailmasta Pääsisimme pahasta, Kiittämään
sua ilomielin, Veisaamahan helein kielin!

Martin Opits, (saks.) s. 1597 † 1639.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle