IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

14. Aamu- ja ehtoovirsiä.

b. Aamuvirsiä.


453.K
un tulee huomenhetki, Mä Herraa kunnioi-
tan; Hän armoonsa mun kätki Ja oli
vartijan'; Taas yö on kulunut, Rauhassa olen maan-
nut, Taas valon nähdä saanut, Jo päiv' on joutunut.

2.  Siis kiitos olkoon sulle, O laupias Jumala,
Ett' armos annat mulle, Ain' autat minua! Sieluan'
runsaasti Ravitsee sanas pyhä, Myös ruumistani
yhä Sä kaitset kauniisti.

3.  Ah jospa Herra soisi Nyt mullen armon sen,
Hänt' että kiittää voisin, Kuin tulis tehdäksen'! Kuiten-
kin uskon ma: Ei Herran armo muutu, Vaikk' multa
paljon puuttuu; Hän ain' on armoisa.

4.  Armollas, Herra, muista Mua töissän', menois-
san', Kaikk' onnettomuus poista Mun toimituksistan'!
Sä minun jalkani Oikeelle tielle saata! Ett' synnistä
voin laata, Ain' ollos apuni!

5.  Suo pyhän lakis olla Ojennusnuoranan', Kai-
kissa töissän' mulla Tääll' aina johtonan'! Aut' että
toimeni Sun kunniakses sääntyy, Iloksi murhe kääntyy
Ja huokaus riemuksi!

6.  Suojele seurakuntaas, Sun laumaas kaitsele,
O siunaa perikuntaas, Sielumme ravitse Pyhällä
sanallas! Vahvista uskoamme, Virvoita toivoamme
Armollas, voimallas!

7.  Varjele, hyvä Isä, Myös ruhtinastamme,
Hänelle ikää lisää! Suo vallitsijamme Tääll' aina
valtansa Sun tahtos mukaan käyttää; Rauhalla
maamme täytä Ja siunauksella.

8.  Viel' annan haltuus täällä Mun sukun', tutta-
van'; Äl' apuasi kiellä, Heit' holho ainian! Suo
hyvä terveys, Rukouksemme kuule, Jos tuska päälle
tulee, Niin anna kärsimys!

9.  Aut' että sua kiitän, Kun myötän kaikki käy,
Myös toivon' sinuun liitän, Vaikk' apua ei näy!
Ett' tahtoos tyytyen, Mit' ikään tahdot tuottaa, Voin
hyväks kaikki ottaa, Nöyränä pysyen!

10.  Kun viimein täältä lähden, Niin tule turvak-
sen' Ja Poikas kuolon tähden Mua korjaa taivaasen,
Kuss' aina iloisest' Kanss' enkelien hyväin Joukossa
kaikkein pyhäin Sua kiitän ijäisest'!

Håkan Petri Ekman, (ruots.) s. 1650-luvulla † 1719.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle