IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

14. Aamu- ja ehtoovirsiä.

c. Ehtoovirsiä.


469.K
äy nyt, sieluni ja mielen', Herraa kunnioitta-
maan! Käänny, suuni sekä kielen', Kiitos-
tansa veisaamaan, Joka armossansa ain' Varjeli mun
päivän tain, Vaaroist' uhkaavista säästi, Perkeleestä-
kin mun päästi!

2.  Kiitoksen mä sulle kannan, Armon Isä laupias,
Ylistyksen siitä annan, Kun sun kätes armias Päivän
kuorman huojensi, Esti monen syntini, Vihollisen
torjui kauvas, Sielullen' toi taivaan-rauhas.

3.  Ei voi kenkään luetella Ihmeitäs eik' armojas,
Viisaimmatkaan tajuella Hyviä sun tekojas; Niit' ei
arvaa ihmiset, Kuink' on epälukuiset; Armos aina
täällä johtaa, Ett'ei vaarat meitä kohtaa.

4.  Päivä meiltä pois nyt kulki, Pian maan jo
peittää yö, Aurinko jo paisteens sulki, Päättynyt on
päivän työ. Ah siis, Isä laupias, Luo sä armo-
paisteellas Lämmin kylmään sydämeeni, Valo synnin-
synkkyyteeni!

5.  Armost' anna anteeks aina Minun syntin' kau-
heat, Jotka sieluani painaa, Ovat aivan raskahat!
Kyll' ne suuriks tunnustan, Vaan sun armos avaran
Tiedän vielä suuremmaksi, Kaiken syyni voittavaksi.

6.  Jesus, sielun' valkeus parhain, Minun ainoo
auttajan', Haltuus myöhään niinkuin varhain Annan
itsen' ainian; Valista mun sydäntän' Yli yösen syn-
keän; Surun sumu maahan paina, Lohdutustasi suo
aina!

7.  Koska silmän' kiinni vaipuu, Koska uneen rauke-
nen, Suo ett' sielun' silloin taipuu Sinun puolees,
Jesuksen'! Pysy sä sydämessän', Unessakin mielessän'!
Kun sun omanas mä nukun, En mä pelkää että hukun.

8.  Suo mun tänä yönä maata Levossa ja rauhassa,
Kaikki vahingot pois saata, Anna armos valvoa!
Sieluni ja ruumiini, Kunniani, kaluni, Lapset, langot,
kaikki suomas, Uskon taas nyt sinun huomaas.

9.  Herra, armas isänmaamme Aina saakoon armosi,
Rakkahin myös ruhtinaamme Olkoon alla suojasi!
Lohduttele murheessa, Auta ahdistuksessa; Johda häntä
Hengelläsi, Vahvista sun kädelläsi!

10.  Anna, Isä, armostasi, Mitä lapses anoopi!
Jesus, mulle voimallasi Tule aina turvaksi! Lohduttaja
laupias, Pyhä Henki armias, Rukouksen' nöyrän kuul-
koon, Amen, ja se tapahtukoon!

Johann Rist, (saks.) s. 1607 † 1667.

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle