IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

18. Kovana aikana ja näljän vaivassa.


481.S
un kätes, Herramme, Kurittaa maatamme;
Ah kuule valitukset, Haikiat huokaukset,
Jo riennä avuksemme! Sit', Isä, rukoilemme.

2.  Suur' ompi murhe maan, Mut sä, jok' aini-
aan Voit synkät pilvet poistaa, Suo armos jälleen
loistaa! Yks sana suustas taitaa Taas hyväks kaikki
laittaa.

3.  Suo että vaivoissa Meill' olkoon muistossa:
Se hyvää aina tuopi, Mink' armos meille suopi;
Myös vitsaukses kovat Rakkautes merkki ovat.

4.  Velkaamme suurempi On, Isä, armosi; Siis
katso luotuis puoleen, Joist' aina pidät huolen, Ja
hätäyntyneitä Huomastas älä heitä!

5.  Lievitä, Jumala, Vaivaamme raskasta, Puo-
leemme jälleen käänny, Ett'emme nälkään näänny;
Suo meille lohdutusta, Tuskassa virvoitusta!

6.  Mut jos et hyväksi Sä vielä katsoisi Hädästä
päästäksemme, Suo siitä saadaksemme Nöyryyden ope-
tusta, Menoimme ojennusta!

7.  Suo meille vitsasi Ain' olla parhaaksi! Herätä
suruttomat Ja auta lapses omat Armossas riippu-
mahan, Sun tahtoos taipumahan!

8.  Ken sua rakastaa, Se murheessakin saa Sun
suloisuuttas maistaa, Taas hälle armos paistaa, Jos
jolloinkin hän täällä Käy synkän surun säällä.

9.  Uskomme vahvista, Mielemme uudista; Suo
että hädässämme Ei murhe sydäntämme Pois rakkau-
destas saisi, Sinusta erottaisi!

10.  Viimeiseen hetkeemme Valaise retkemme, Sinu-
hun meidän anna Toivomme aina panna! Ei silloin
mitään puutu; Surukin iloks muuttuu!

David Bruhn, (saks.) s. 1727 † 1782.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle