IV. Virret erinäisissä säädyissä ja tiloissa.

20. Sodan aikana.


487.S
ua, Herra, rauhan ruhtinas, Nöyrästi
rukoilemme: Meilt' älä kiellä armoas,
Vaan riennä avuksemme; Karkoita sodan kauhistus
Jo meidän rannoiltamme, Aseta veren vuodatus,
Tee loppu vaivoistamme!

2.  Vaikk' olemme kyll' ansainneet Tään raskaan
rangaistukses, Sun sanas ylönkatsoneet, Hyljänneet
varoitukses, Kuitenkin ole laupias, Unhota rikoksemme,
Meit' älä murra vitsallas, Suo rauha rajoillemme!

3.  Sinuhun aina turvaamme, Ei löydy turvaa
toista; Ei oma voima, neuvomme Päältämme vaa-
raa poista; Vaan sinä, Herra, yksinään Voit rauhan
meille tuottaa; Sit' et sä heitä häpiään, Ken sinun
armoos luottaa.

4.  Ennenkin, Herra laupias, Armahdit isiämme;
Niin osoita nyt armoas Myös meille hädässämme;
Suo että jälleen rauhassa Tää maamme kukoistaisi
Ja sua kiittää, palvella Häiritsemättä saisi!

5.  Ja kun sä rauhan maallisen Suot, Herra, ma-
joillemme! Niin rauha taivahallinen Myös anna sieluil-
lemme! Aut' että tääkin kuritus Meit' auttaa pa-
rannukseen, On voimallinen varoitus Mielemme
uudistukseen!

Elias Lönnrot, (suom.) s. 1802 † 1884.


Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai Lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle