V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.

Dav. 90 psalmi.


493.O
Herra Jumall' taivaassa, Tukemme,
turva ainoa, Vaivoissa vahva suoja!
Sun vallassas on taivas, maa, Sun kätes kaikki
kannattaa, Sä kaiken alku, Luoja! Sä olit jo, kun
maailmat, Luomatta vielä olivat; Sä olet ilman
alkua, Myös ijät' ilman loppua.

2.  Tääll' elää aikans ihminen, Hän hyörii, pyö-
rii hetkisen, Murehtii, iloitseepi, Vaan pian riutuu
kuolohon. Se, mikä maasta tullut on, Taas maaksi
raukeneepi; Vaan sulle vuotta tuhannen On niin-
kuin päivä eilinen, Kuin hetki pian haihtuva, Yö-
vartio vaan vaihtuva.

3.  Elämän aika rientävä On niinkuin virta vie-
revä, Kuin unennäkö ratki; Pois kiiruhtavat päi-
vämme, Kuin ruoho maahan lankeemme, Köyhät
kuin rikkahatki. Aamulla ruoho kukoistuu, Jo eh-
toolla se lakastuu; Samalla lailla ihminen Myös
pian raukee, kuihtuen.

4.  Sä pahat työmme salaiset, Ajatuksemme synti-
set Tuot ilmi, Herra taivaan; Sun vihastasi vuo-
temme Kuluvat, päättyy päivämme Kuin juttu lyhyt
aivan; Ei kahdeksattakymmentä Tääll' ole moni
täyttävä, Elämän aika paraskaan Ei ollut muu kuin
vaivaa vaan.

5.  Mut kenpä täällä uskonee Sen, että Herra
rankaisee Vihassaan hirmuisesti? Kuin moni pelkää
todella Vanhurskaan vitsaa raskasta Ja katuu toti-
sesti? Opeta, Herra, muistamaan, Kuink' aik' on
lyhyt päällä maan, Ett' ymmärtäviks tulemme Ja
pelvossas ain' elämme!

6.  Ah käänny, Herra, puoleemme, Huojenna sur-
keutemme, Leppyiset kasvot näytä! Armahda palveli-
joitas; Ja muista jo sun lapsias, Ne armollasi täytä!
Jo poista, Herra, vaivamme, Taas iloa suo sielulle,
Niin armostas me ijäten Kiitämme sua riemuiten!

7.  O taivaallinen Isämme, Sinua ikävöitsemme,
Suo Henkes voima meille; Äl' anna meidän sortua,
Pimeydessä joutua Surkeille synnin teille! Leppyisest'
riennä lastes luo, Töillemme siunaukses suo; O kuule,
armias Isämme, Tää nöyrä rukouksemme!

Ambrosius Lobwasser, (saks.) s. 1515 † 1585.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle