V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


494.N
iin kauvan kuin me elämme, Sit' aina
ajatelkaamme, Ett' kuolo kohtaa meitä.
Kaikille on se tiettävä, Vaikk' tietymätön hetkensä;
Se kaikki hautaan peittää. O Jesus, suo, o Jesus,
suo Mun välttää harhateitä!

2.  Kun mitään viel' ei havaita, Ei vähintäkään
arvata, On kuolo ovellamme; Ei auta silloin rikkaus,
Ei tieto, taito, viisaus, Ei voima, kunniamme. Voi
Jesuksen', voi Jesuksen', Sä ainoo auttajamme!

3.  Terveenä täällä ollessaan Moni ei muista sie-
luaan, Kalliinta tavaraansa; Kalua koota pyytelee,
Rahasta kiistää, riitelee, Niiss' etsii autuuttansa. O
ihminen, o ihminen, Kuink' käy sun sielus kanssa?

4.  Kun ruumis hautaan heitetään Ja multaan
mustaan peitetään; Kaikk', kaikki katoaapi. Tavaras
langot riistelee, Kalusi suku jakelee, Vaan sun se
unhottaapi. O ihminen, o ihminen, Mink' osan sie-
lus saapi?

5.  Se tuodaan eteen tuomion, Miss' sillä kova
pelko on, Et itsees nyt voi luottaa: Sun työsi kaikki
tutkitaan Ja kelvottomiks tuomitaan; Sen kaiken
synti tuottaa! Tääll' ihminen, tääll' ihminen, Ann'
kyynelvirtas vuotaa!

6.  Sä Herran tykö palaja, Hänt' yli kaiken ra-
kasta, Niin rauhan löydät aivan; Ain' kuule, kätke
sanansa, Niin et sä piinaan vajoa, Vaan pääset
iloon taivaan. Ei Jesukses, ei Jesukses, Sua silloin
jätä vaivaan.

7.  Alastomia auttele, Sairaita holho, hoitele;
Ne, jotk' on harhateillä, Taas oikealle johdata; Mur-
heellisia lohduta! Niin tahtoo Herra täällä. O ihmi-
nen, o ihminen, Näit' älä hältä kiellä!

8.  Vaan näist' ei sovi kerskata, Ei työmme meitä
pelasta, Jesus on turvanamme; Meit' Isäns kanssa
sovitti, Kuolollaan meidät lunasti Hän yksin kuolos-
tamme. O Jesuksen', o Jesuksen', Kaikk' armostasi
saamme!

Laurentius Petri Gothus, (ruots.) s. 1520 † 1579.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle