V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


495.E
i tuonen valtaa karttaa voi Yks ainoo-
kaan maan päällä; Sen pahan tänne
synti toi, Se kaikki kohtaa täällä. Suo siis, o Herra
rakkahin, Ett' aina tätä muistan Ja päivä päivält'
enemmin Mun himojani suistan!

2.  Ei auta valta, korkeus, Ei nuoruus, terveys
hyvä, Ei taito myös, ei viisaus, Kun aukee hauta
syvä. Se hetk' on varmaan tuleva, Jok' alas sinne
kaataa. Vaan milloin? Sit' en arvata, En aavis-
taakaan saata.

3.  Kuitenkin olen iloinen: Puhtaakshan pyhit-
tääpi Mun kallis veri Kristuksen, Mun Herraan
yhdistääpi. Sen tiedän: taivaan ilohon Ijäiseen
saan mä mennä; Siis voittoa vaan kuolo on, Ei
rangaistusta enää.

4.  Armostas, laupias Isäni, Kaikk' annat mullen
anteeks Mun suuret syyni, syntini, Jotk' ovat tulleet
kanteeks. Lausuithan - siihen turvaan ma - Et
tahdo ikänänsä Sen syytä enää muistella, Ken kään-
tyy synneistänsä.

5.  Sua sanoa saan Isäksi - Ah ilo suuri mulle!
Ojentain armokätesi, Sä sanot vaivatulle: "Mun
luoksen' tänne tulkaatte, Kaikk', jotka työtä teette Ja
raskautetut olette, Mult' virvoituksen saatte".

6.  Kaikessa heikkoudessan' Siis olen turvass' ai-
van, Sun lupauksees uskallan, Sä laupias Herra
taivaan, Sä alennuit, mua nostaakses, Sä pilkat,
vaivat kannoit; Kuolosta mua päästääkses, Sä henkes
kalliin annoit.

7.  Ei täällä rauhaa, lepoa: Surua jatkaa suru,
Tuop' joka päivä vaivansa, Työns vaatii joka
muru. Kaikk' kurjaa on ja katoovaa; Tään mail-
man siis mä hylkään. Pois täält' jo sielun' halajaa;
Ah joudu armas ylkän'!

8.  Mua armollasi vahvista Hädässän' viimei-
sessä! Kun täält' on aika erota, Paremmass' elä-
mässä Mun sitten salli herätä, Joss' iloita saa mie-
len', Ja kasvois pyhäin edessä Ijäti laulaa kielen'!

Kreivi Magnus Gabriel de la Gardie, (ruots.) s. 1622 † 1686.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle