V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


496.M
iks niin kauvan viivyt multa, Sinä
Herran siunattu? Ah jo armo tulkoon
sulta! Kovin olen vaivattu. Vapahtajan', Jesuksen',
tule minun turvaksen', Virvoita mua murheissani,
Kirvoita mua tuskistani!

2.  Herran hurskaan, pyhän vihan Laki mullen
osoittaa, Sydämen' se murtaa ihan, Sieluani haa-
voittaa; Saatana hän kiusaapi, Omatunto soimaapi,
Kauhiasti päällen' kantaa, Lepoa ei tahdo antaa.

3.  Kun mä vaivastani tästä, Mun jok' aivan
murentaa, Pyydän erilleni päästä, Tunnon kuormaa
huojentaa, Apua ei keltäkään, Parhaalt' ystävältä-
kään; Kaikki, mitä mailma tarjoo, Äkkiin katoaa kuin
varjo.

4.  Niinkuin savu tuuleen, hajoo Kunnia ja korkeus;
Äkkiin käsistämme vajoo Tavara ja rikkaus. Jos
tääll' olen iloinen, Niinkuin kedon kukkanen Raukee
riemu, pian puuttuu, Ilon' murheeksi taas muuttuu.

5.  Sä vaan, Jesus, köyhill' yhä Olet ainoo auttaja;
Suo siis meille sanas pyhä, Lohduta ja virvoita!
Koska laki uhkaapi, Koska synti kiusaapi, Sinun ar-
mos avun tuottaa, Siihen sielun' aina luottaa.

6.  Joudu siis, o Jesus rakkaan', Tule sydäme-
heni, Murehtimast' että lakkaan, Lohdutus tuo mie-
leeni! Sinä tiedät parhain sen, Mitä täällä tarvitsen;
Minun syntin' anteeks anna, Rauhas suo, se tai-
vaan manna!

7.  Isälliseks kuritukses Mitä sallit, laupias, Tul-
koon uskon vahvistukseks, Suo myös loppu autuas!
Sen mä uskon todeksi; Vihdoin loppuu vaivani,
Sielun' taivaan iloon kulkee, Jesus murheen ulos
sulkee.

Tuntematon suomalainen v.1668.
  Elias Lönnrot, (suom.) s. 1802 † 1884.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle