V. Viimeisistä tapauksista

1. Valmistuksesta kuolemaan.


500
Kaikk' asian' Luon Herrahan; Hän tehköön
tahtons' jälkeen! Jos elää saan Tai
päältä maan Jo korjataan, Ketästä nyt mä pelkään?

2.  Mun eloni Kuin kuoloni Ne kädessä on Her-
ran; Jumalani Kaikk' aikani, Hiuskarvani Myös ar-
vannut on kerran.

3.  Ain' surkeus Ja vaivaisuus Laaksossa mur-
heen painaa; Kaikk' elomme Ja menomme, Kuink' ly-
hyt se On surun alhoss' aina!

4.  Mi rikkaus Tai viisaus Kellenkään avuks oisi?
Maan piirillä Sit' yrttiä Ei löydetä, Jok' kuolon
poistaa voisi.

5.  Puu tuoreena; Jo huomenna Sen poikki kir-
ves hakkaa; Nyt kukkana Kukoistava, Mon' illalla
Lakastuneena makaa.

6.  Näin vuoronsa Yks toisensa Perästä kuoloon
kulkee; Ja nopeaan Me päällä maan Unhotetaan,
Kun hauta kerran sulkee.

7.  Suo, Jumala, Mun muistella Kaikk' että kuolo
kalvaa, Vie senkin pois, Ken viel' ei sois, Ja pal-
jon vois; Kaikk' kuolo tasan arvaa.

8.  Syntimme on Syy kuolohon, Jonk' ei voi
valtaa estää, Jok' kaikki syö Ja maahan lyö; Ei
voim', ei työ Sen edessä voi kestää.

9.  Täst' kuitenkaan En surekaan, Vaan kun niin
tahdot, Luojan', Niin uskossa Ja turvassa Pois muu-
tan ma Ja etsin siipeis suojan.

10.  Ei mikään saa Mua peloittaa; Ain' omas
olen, Herran', Niin elossa Kuin kuolossa, Kosk' ijäks
sa Mun omaks otit kerran.

11.  Se toivo juur' Ja ilo suur' Myös ristin
all' on mulla: Taas kerran ma Saan riemulla Pois
haudasta Luo Isän', iloon tulla.

12.  Vapahtajan', Sä rakkahan', Jok' kaikki syn-
tin' kannoit, Tääll' haavasi Suo suojaksi Kaikk' ai-
kani! Sen lupauksen annoit.

13.  Niin siellä saan Mä ainiaan Sun kasvos
kirkkaat nähdä; Tuoss' uudessa Kaupungissa, Autuu-
dessa, Tahtoas pyhää tehdä.

14.  Sä viimeksi Vie sieluni Majoihis, näin viel'
anon, Ett' iloissan' Siell' ainian Ma veisajan! Nyt
siihen Amen sanon.

Johannes Pappus, (saks.) s. 1549 † 1610.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle