V. Viimeisistä tapauksista

1. Valmistuksesta kuolemaan.


501.M
un hyvään Herrahan Mä toivon ase-
tan; Hän tuskasta voi auttaa Armonsa
avun kautta; Kovankin onnen kaataa Kätensä vahva
saattaa.

2.  Vaikk' täynnä syntiä, En tahdo epäillä, Vaan
Kristuksehen luottaa, Hän pelastuksen tuottaa; Jos
elän tahi kuolen, Omansa aina olen.

3.  Voitoks on kuolema, Mua ei se kauhista; Kris-
tus on elämäni, Ei tuskaa mielessäni; Hän pitää,
koska kuolen, Mun sielustani huolen.

4.  O Jesus, Herrani, Jok' annoit itsesi Syn-
teimme tähden vaivaan, Ett' perisimme taivaan,
Meit' ota itsellesi, Ijäksi omiksesi!

5.  Rukoilen hartaasti, Ah kuule pyyntöni! Suo
että kuollessani, Ajasta luopuissani, Ois autuas kuolo
mulla, Täält' iloos saisin tulla!

6.  Turvissas omani, Sukuni, perheeni, Myös seura-
kuntas pyhä, Kaikk' olkoon, Herra, yhä! Hädissään,
vaaroissansa, Sä ollos suojanansa!

7.  Ja kosk' on kuolema Omaisen' kutsuva, Heit'
rauhas asuntoihin Vie taivaan kartanoihin, Niin että
kaikki vielä Me yhtyisimme siellä!

8.  Nyt Amen turvaisest' Mä sanon sydämest';
Mä tiedän: armos taitaa Meit' johtaa tietä kaitaa,
Ett', ijäti me saamme Sua kerran kiittää. Amen!

Sigismund Weingärtner, (saks.) † 1609.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle