V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


503.A
h Jesus, mua armahda! Eroni joutuu
kerran; Vaan koska, millä tavalla, Se
huomassas on, Herran'. Se hetki mult' on salattu,
Vaan sulle tietty, tunnettu; Sä lu'it päiväin' määrän.

2.  Mun ilon', riemun' sinussa Ain' on, mun Juma-
lani; Sun Henkes rauhaa, lepoa Suo mulle vaivois-
sani. Sun veres vuosi edestän', Se puhdisti mun
synneistän', Ja taivaan iloon osti.

3.  Siis pyydän, Jesus, sinulta! Hallitse aina mua!
Aut' että kaitaa polkua Vaellan, muistain sua! Suo
sielun' sinuss' iloita, Sinuhun aina turvata, Periä
taivaan riemu!

4.  Suo, Herra, viimein armosta, Kun joutuu ero-
hetken', Ett' turvallisna, pelvotta Viimeisen alan
retken! Näin vuoteellani uskossa Pois nukun täältä
rauhassa Ja käsiis sielun' annan.

5.  Ja joskin pitäis kuoleman Mun äkilliseen sur-
maan, Sotahan, ruttoon julmahan Tai muuhun tapa-
turmaan; Kaikk' käyköön, niinkuin tahdot, se! Äl' ansi-
ostan' tuomitse, Vaan laupeutes mukaan!

6.  Jos heikkoudess' armoas En arvaisikaan ai-
van, Pois älä vedä apuas, Huojenna toki vaivan'!
Sä, Herra, anna anteeksi, Jos kärsimätön mieleni Na-
pisis vitsaas vastaan!

7.  Sun kuolos kautta, Jesus, suo Minulle voi-
maa kantaa Se kipu, jonka kuolo tuo, Ja kaikki huo-
maas antaa! Ett' henken' huokeest' eroisi, Kuin kyntti-
läinen sammuupi, Muistaissain kuoloasi.

8.  Vaan en mä kuolon muodosta Määrätä pyydä
mitään; Sinussa tahdon riippua, Sanastas kiinni
pitää; Sä elon', Jesus, minullen Teet hyvin, kyllä
tiedän sen, Vaikk' kuolon minkä määräät.

9.  Sun haltuus annan itseni, Sä tuskaan avuks
tulet; Kuolema on mun voittoni, Kosk' eloni sä olet.
Sä tuomiolle tullessa, Taas herätät mun haudasta,
Elämän kruunun annat.

Bartholomaeus Ringwaldt, (saks.) s. 1530 † 1598.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle