V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


507.M
aailman nyt mä jätän, Ja sielun' Her-
ran käteen Annan täält' lähteissän'.
Se ota, Jesus, huomaas Ja korjaa mua suojaas,
Mun kotia nyt mennessän'!

2.  Jo aikani nyt joutuu, Minua kuolo noutaa,
Vaan voitoksen' se on. Nyt loppuu kaikki vaivan',
Mä pääsen täältä taivaan Ain' autuaasen ilohon.

3.  Maailma pyytää pettää, Mua pauloihinsa ve-
tää, Viekkaasti vietellen; Vaan uskoin tykös kuljen,
Sieluni suojaas suljen, Se ota, Jesus, tallellen!

4.  Ilolla täältä lähden, Suo, Jesus, piinas täh-
den, Mun nähdä kasvosi, Sä, joka kuolos kautta
Mun jälleen tahdoit auttaa Jumalan armolapseksi!

5.   Kosk' omatunto vaivaa, Sydäntän synti kai-
vaa, Niin tahdon ainiaan Sun ansioos vaan luot-
taa, Se yksin avun tuottaa Ja antaa lopun autuaan.

6.  Ei omat työni kelpaa, Niill' anteeks en saa vel-
kaa, Siis turvaan Jesukseen; Hän autuutensa antaa
Ja kunnian kruunun kantaa Armostaan uskovaisilleen.

7.  Mielellän' tahdon kuolla, Tykösi, Jesus, tulla;
Sä itse valmistit Majaksi mulle taivaan, Kun täh-
ten' kärseit vaivan Ja kalliin veres vuodatit.

8.  Jo päästöä nyt anon, Jääville neuvon sanon:
Jo rietkää katumaan, Parannus pyytkää tehdä, Niin
saatte Herran nähdä Ja taivaan ilon autuaan.

9.  Nyt lähden matkahani, Jääkäätte, rakkahani, Te
haltuun Jesuksen! Ah aina valvokaatte, Kyll' Her-
ralt' armon saatte, Meit' auttaa hän taas yhtehen!

10.  Kristitty, loppuasi, Turvaten Herrahasi, Ain'
opi muistamaan! Pikemmin kuin sä luulet, Sä läh-
tökäskyn kuulet. Jää haltuhun nyt Jumalan!

Johann Heß, (saks.) s. 1490 † 1547.


a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle