V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


509.P
ois maailmasta tästä Hartaasti halajan,
Sen pahasta jo päästä Ilohon taiva-
han. Tykösi tahdon tulla, Parissa autuitten Tai-
vaassa luonas olla; Jo joudu, Jesuksen'!

2.  Sä verelläs mun ostit, Kuolollas kuolosta,
Helvetin vallast' nostit Armollas suurella; En pel-
kää kuolon surmaa, Julmuutta saatanan, Sinussa
ompi turva, O Jesus, ainian.

3.  Tääll' ihana kyll' olla On monen mielestä,
Mut parempi on kuolla Ja päästä synnistä; Mä elon
toisen tiedän Taivaassa olevan, Sieluni sinne vie-
dään, Saa voiton kuollessan'.

4.  Myös ruumiin', joka maahan Ajaksi lasketaan,
Ei jää se katoomahan; Sen Herra kunniaan Taivaa-
sen tyköns' ottaa, Ja siellä kirkastaa; Ei hukkaan
joudu, totta, Ken kuolee Herrassa.

5.  Vaikk' mailma nostaa halun' Tääll' vielä
viipymään, Ja katoovaiseen kaluun Mua pyytää
mieltymään, En huolikaan ma tästä, Se kaikki katoo
vaan, Mutt' taivaass' ilo kestää Ja riemu ainiaan.

6.  Surulla suurell' jätän Kyll' tänne ystävän',
Vaan taivaassahan tiedän Ne taasen löytävän'. Ta-
paamme siellä kerran Toisemme riemussa, Tykönä
armon Herran Suloisess' elossa.

7.  Vaikk' orvoiks täytyy jättää Mun tänne lap-
seni, Niin ett'en itkemättä Voi päättää päivääni, En
epäilekään siitä, Vaan uskon lujasti: Kyll' Herra
holhoo niitä, Käy niille turvaksi.

8.  Viel', orvot, teitä kerran Mä kiellän surusta;
Ah turvatkaatte Herraan Lujalla uskolla! Hän ompi
orpoin isä Ja leskein holhoja, Hän lohdutusta lisää,
On armias auttaja.

9.  O Herra, siunaa aina Mun rakkaat omaisen',
Äl' anna murheen painaa Heit' aivan syvällen! Yh-
teenhän uudestahan Piankin tulemme, Ilohon, kunnia-
han Ijäiseen pääsemme.

10.  Nyt viimein puolees käännyn, O Jesus ar-
mias, Mua auta, koska näännyn, Suo loppu autuas!
Sinuhun luotan totta; Suo rauhaan menemään! Ann'
enkelis mun ottaa Ijäiseen elämään!

11.  Äl' anna hairahtaa Mun, Jesus, sinusta, Kiin-
nitä itsees mua Ja uskoon vahvista; Vahvasti
sotimahan Mua kätes tukekoon, Riemuiten veisaa-
mahan: Täytetty kaikki on!

Christopher Knoll, (saks.) s. 1563 † 1621.


a-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

b-sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle