V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


510.M
un sielulleni sanoma Jo tuli taivahasta.
"Nyt kiiruhtaapi kuolema Sinua maail-
masta; Siis valmiiksi Nyt itsesi Tee varten lähtöäsi,
Juur' äkisti Saat hyvästi Nyt jättää ystäväsi!"

2.  Mullaksi ruumis muuttuupi Syvässä haudas-
sansa; Täst' elävätkin sureepi Ja ovat tuskissansa.
Tään tuomion, Tään turmion Kaikille synti tuottaa;
Vaan sielua Ei kuolo saa, Kun Jesukseen se luottaa.

3.  Sen Herran enkel' ottava Ilolla ompi vastaan
Ja paratiisiin saattava Ilohon murheen maasta;
Ja ruumiskin, Vaikk' kyynelin Se täällä haudatahan,
Ei maahan jää, Sen herättää Taas Jesus kunniahan.

4.  Alasti synnyin elämään Ja vaivoihin maan
päälle, Kuin lintu putoo pesästään, Kuin lehti lentää
jäälle; En riemusta Tääll' ajassa Olekaan paljon
tiennyt; Mut vaivoihin Ja vaaroihin On tieni
usein vienyt.

5.  Nyt täältä mua kuolema Jo noutamaan on
tullut, Ja onkin odotettuna Jo kauvan aikaa ollut;
Se vaivani Nyt päättääpi, Jot' ei tää mailma
voinut, Sill' olen mä Jo kyllältä Siin' aikan' vaikeroinut.

6.  Lähellä erohetkeni Ja lähtön' ompi mulla;
Sen matkan otan eteeni, Jost' takaisin ei tulla; Mun
sieluni Ja ruumiini Sun rauhaas, Jesus, ota; Suo
apuas Ja armoas Ja päätä synnin sota!

7.  Kaikk' omaiseni, rakkaani, Nyt jätän Herran
rauhaan; Mä itse lähden matkaani, En viivy enää
kauvan. Mua surkeaa Matkustajaa, Ah Herra Jesus,
auta; Sä, elon tie, Ilohon vie Mua piinas, kuolos
kautta!

8.  Ain' Jesukselta armoa Hartaasti rukoilkaamme,
Hän auttaja on ainoa, Siis häneen turvatkaamme!
Hän sielumme Ja ruumiimme Armossaan suojeleepi,
Hän autuuteen Täält' ijäiseen Viimeinkin meidät viepi.

Tuntematon, suomal. v. 1646


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Vaihtoehtoinen sävelmä:

Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle