V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


512.J
oudu, Jesus! Kuinka kauvan Alhoss' itkun
vaellan? Luonasi mä löydän rauhan
Kurjuudesta maailman; Jesus, ilon', eloni, Pysy
aina luonani, Autuaaks tee kuoloni!

2.  Aut', ett'en mä huku vaivaan, Avuks anna
henkesi! Periä suo ilo taivaan, Jonka sanas lupasi!
Heikko uskon' vahvista, Jesus laupias, armoisa,
Veres kautta autuuta!

3.  Anna syntin' anteheksi, Minust' estä saatana!
Kuolemashan ijäiseksi Sorti hänen valtansa. Jesus,
toivon', haluni, Kallioni, linnani, Varjelkoon mua
nimesi!

4.  Riennä mua turvaamahan Tässä kuolon syn-
käss' yöss', Auta viimein voittamahan, Osoita sun
voimatyös! Jesus, kuolo kuoleman, Ainoo turvan',
auttajan', Tue mua tuskassan'!

5.  Loppu autuas mulle anna, Älä jätä murheesen!
Sielun' taivahasen kanna! Haltuhus mä jätän sen;
Tykös pääseväns se sois! Jesus, jos niin tahtos ois,
Tänään vaikk' jo korjaa pois!

6.  Jesus, Jesus, salli minun Saada sija majas-
sas! Tullessas suo ettän sinun Iloos pääsen avullas!
Tule, Jesus, joudu vaan, Että pian nähdä saan
Kasvos kirkkaudessaan!

Tuntematon. Saksalainen v. 1686.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle