V. Viimeisistä tapauksista.

1. Valmistuksesta kuolemaan.


515.T
äällä elon vaivoissa, Kuolon kahlehessa,
Keltä avun saammekaan Alhoss' surui-
sessa? Sä, Isä, olet turvamme! Me mieltäs vastaan
rikoimme, Nyt hartaasti siit' itkemme. Pyhä ja lau-
pias, Pyhä ja valtias, Pyhä vapahtajamme armias,
O Herra Jumala, Älä suo mun hukkua Kovan kuo-
lon tuskissa! Ah Herra, armahda!

2.  Täällä synnin vaivassa Tunnon tuskain alla,
Ken nyt meidät pelastaa Hädän poistamalla? Sä,
Jesus, olet turvamme, Kuolollas autuudeksemme Sä
maksoit syntivelkamme. Pyhä ja laupias, Pyhä ja
valtias, Pyhä vapahtajamme armias, O Herra
Jumala, Aut' ett'emme hukkuisi, Helvettihin kaatuisi!
Ah Herra, armahda!

3.  Täällä synnin sodassa, Kiusauksissamme, Kenpä
tuottaa apua, Että voiton saamme? Sä, Pyhä Henki,
avun tuot, Pois sydämestä synnit luot Ja hyvät
halut sinne suot. Pyhä ja laupias, Pyhä ja valtias,
Pyhä vapahtajamme armias, O Herra Jumala, Pois
meit' älä erota, Kuolon hautaan vajota, Vaan, Herra,
armahda!

Notker Balbulus, (lat.) † 912, M. Luther.


Kuuntele tai lataa mp3

Lataa Koraalinuotit

Etusivulle